СКУПШТИНА ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ за 2024.ГОДИНУ

Службени лист број 14 објављено 12.06.2024.(ПДФ)

Службени лист број 13 објављено 06.06.2024.(ПДФ)

Службени лист број 12 објављено 03.06.2024.(ПДФ)

Службени лист број 11 објављено 30.05.2024.(ПДФ)

Службени лист број 10 објављено 17.05.2024.(ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 15.05.2024.(ПДФ)

Службени лист број 8 објављено 30.04.2024.(ПДФ)

Службени лист број 7 објављено 29.04.2024.(ПДФ)

Службени лист број 6 објављено 18.04.2024.(ПДФ)

Службени лист број 5 објављено 02.04.2024.(ПДФ)

Службени лист број 4 објављено 13.03.2024.(ПДФ)

Службени лист број 3 објављено 29.02.2024.(ПДФ)

Службени лист број 2 објављено 01.02.2024.(ПДФ)

Службени лист број 1 објављено 10.01.2024.(ПДФ)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ за 2023.ГОДИНУ

Службени лист број 24 објављено 29.12.2023.(ПДФ)

Службени лист број 23 објављено 26.12.2023.(ПДФ)

Службени лист број 22 објављено 20.12.2023.(ПДФ)

Службени лист број 21 објављено 06.12.2023.(ПДФ)

Службени лист број 20 објављено 01.12.2023.(ПДФ)

Службени лист број 19 објављено 29.11.2023.(ПДФ)

Службени лист број 19 објављено 29.11.2023.(ПДФ)

Службени лист број 18 објављено 23.11.2023.(ПДФ)

Службени лист број 17 објављено 01.11.2023.(ПДФ)

Службени лист број 16 објављено 17.10.2023.(ПДФ)

Службени лист број 15 објављено 28.09.2023.(ПДФ)

Службени лист број 14 објављено 22.09.2023.(ПДФ)

Службени лист број 13 објављено 06.09.2023.(ПДФ)

Службени лист број 12 објављено 31.08.2023.(ПДФ)

Службени лист број 11 објављено 26.07.2023.(ПДФ)

Службени лист број 10 објављено 17.07.2023.(ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 14.07.2023.(ПДФ)

Службени лист број 8 објављено 28.06.2023.(ПДФ)

Службени лист број 7 објављено 22.06.2023.(ПДФ)
Прилог уз службени лист број 7 од 22.06.2023.године

Службени лист број 6 објављено 19.05.2023.(ПДФ)

Службени лист број 5 објављено 05.05.2023.(ПДФ)

Службени лист број 4 објављено 10.03.2023.(ПДФ)

Службени лист број 3 објављено 27.02.2023.(ПДФ)

Службени лист број 2 објављено 13.02.2023.(ПДФ)

Службени лист број 1 објављено 26.01.2023.(ПДФ)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2022.ГОДИНУ

Службени лист број 1 објављено 26.01.2022.(ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 10.02.2022.(ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 11.02.2022.(ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 21.02.2022.(ПДФ)
Службени лист број 5 објављено 21.02.2022.(ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 01.03.2022.(ПДФ)
Службени лист број 7 објављено 02.03.2022.(ПДФ)
Службени лист број 8 објављено 10.03.2022.(ПДФ)

Службени лист број 8/A објављено 10.03.2022.(ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 16.03.2022.(ПДФ)
Службени лист број 9/А објављено 16.03.2022.(ПДФ)
Службени лист број 10/A објављено 23.03.2022 .(ПДФ)
Службени лист број 10 објављено 23.03.2022 .(ПДФ)
Службени лист број 11 објављено 05.04.2022 .(ПДФ)
Службени лист број 12 објављено 13.04.2022 .(ПДФ)
Службени лист број 13 објављено 29.04.2022 .(ПДФ)
Службени лист број 14 објављено 11.05.2022.(ПДФ)
Службени лист број 15 објављено 17.05.2022.(ПДФ)
Службени лист број 15/А објављено 23.05.2022.(ПДФ)
Службени лист број 16 објављено 14.06.2022.(ПДФ)
Службени лист број 17 објављено 17.06.2022.(ПДФ)
Службени лист број 18 објављено 20.07.2022.(ПДФ)
Службени лист број 19 објављено 03.08.2022.(ПДФ)
Службени лист број 20 објављено 12.08.2022.(ПДФ)
Службени лист број 21 објављено 26.08.2022.(ПДФ)
Службени лист број 22 објављено 31.08.2022.(ПДФ)
Службени лист број 23 објављено 09.09.2022.(ПДФ)
Службени лист број 24 објављено 20.09.2022.(ПДФ)
Службени лист број 25 објављено 30.09.2022.(ПДФ)
Службени лист број 26 објављено 07.10.2022.(ПДФ)
Службени лист број 27 објављено 24.10.2022.(ПДФ)
Службени лист број 28 објављено 31.10.2022.(ПДФ)
Службени лист број 29 објављено 02.12.2022.(ПДФ)
Службени лист број 30 објављено 16.12.2022.(ПДФ)
Службени лист број 31 објављено 20.12.2022.(ПДФ)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2021.ГОДИНУ

Службени лист број 27 објављено 31.12.2021.(ПДФ)

Службени лист број 26 објављено 31.12.2021.(ПДФ)

Службени лист број 25 објављено 21.12.2021.(ПДФ)

Службени лист број 24 објављено 17.12.2021.(ПДФ)

Службени лист број 23 објављено 29.11.2021.(ПДФ)

Службени лист број 22 објављено 19.11.2021.(ПДФ)

Службени лист број 21 објављено 03.11.2021.(ПДФ)

Службени лист број 20 објављено 05.10.2021.(ПДФ)

Службени лист број 19 објављено 01.10.2021.(ПДФ)

Службени лист број 18 објављено 23.09.2021.(ПДФ)

Службени лист број 17 објављено 10.09.2021.(ПДФ)

Службени лист број 16 објављено 07.09.2021.(ПДФ)

Службени лист број 15 објављено 05.08.2021.(ПДФ)

Службени лист број 14 објављено 27.07.2021.(ПДФ)

Службени лист број 13 објављено 24.06.2021.(ПДФ)

Службени лист број 12 објављено 04.06.2021.(ПДФ)

Службени лист број 11 објављено 28.05.2021.(ПДФ)

Службени лист број 10 објављено 21.05.2021.(ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 20.05.2021.(ПДФ)

Службени лист број 8 објављено 14.05.2021.(ПДФ)

Службени лист број 7 објављено 05.05.2021.(ПДФ)

Службени лист број 6 објављено 27.04.2021.(ПДФ)

Службени лист број 5 објављено 13.04.2021.(ПДФ)

Службени лист број 4 објављено 24.03.2021.(ПДФ)

Службени лист број 3 објављено 11.03.2021.(ПДФ)

Службени лист број 2 објављено 05.03.2021.(ПДФ)

Службени лист број 1 објављено 23.02.2021.(ПДФ)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2020.

Службени лист број 31 објављено 18.12.2020.(ПДФ)

Службени лист број 30 објављено 27.11.2020.(ПДФ)

Службени лист број 29 објављено 13.11.2020.(ПДФ)

Службени лист број 28 објављено 29.10.2020.(ПДФ)

Службени лист број 27 објављено 20.10.2020.(ПДФ)

Службени лист број 26 објављено 21.09.2020.(ПДФ)

Службени лист број 25 објављено 17.09.2020.(ПДФ)

Службени лист број 24 објављено 02.09.2020.(ПДФ)

Службени лист број 23 објављено 25.08.2020.(ПДФ)

Службени лист број 22 објављено 21.08.2020.(ПДФ)

Службени лист број 21 објављено 30.07.2020.(ПДФ)

Службени лист број 20 објављено 29.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 19 објављено 22.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 18 објављено 12.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 17 објављено 09.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 16 објављено 09.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 15 објављено 06.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 14 A објављено 02.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 14 објављено 02.06.2020.(ПДФ)

Службени лист број 13 објављено 11.05.2020.(ПДФ)

Службени лист број 12 А објављено 30.04.2020.(ПДФ)

Службени лист број 12 објављено 30.04.2020.(ПДФ)

Службени лист број 11 објављено 20.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 10 објављено 16.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 14.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 8 објављено 13.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 7 објављено 09.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 6 објављено 05.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 5 објављено 04.03.2020.(ПДФ)

Службени лист број 4 објављено 28.02.2020.(ПДФ)

Службени лист број 3/А објављено 28.02.2020.(ПДФ)

Службени лист број 3 објављено 28.02.2020.(ПДФ)

Службени лист број 2 објављено 31.01.2020.(ПДФ)

Службени лист број 1 објављено 16.01.2020.(ПДФ)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2019.г.

Службени лист број 26А објављено 27.12.2019.(ПДФ)
Службени лист број 26 објављено 27.12.2019.(ПДФ)

Службени лист број 25 објављено 20.12.2019.(ПДФ)

Службени лист број 24 објављено 29.11.2019.(ПДФ)

Службени лист број 23 објављено 19.11.2019.(ПДФ)

Службени лист број 22 објављено 24.10.2019.(ПДФ)

Службени лист број 21 објављено 08.10.2019.(ПДФ)

Службени лист број 20 објављено 30.09.2019.(ПДФ)

Службени лист број 19 објављено 27.09.2019.(ПДФ)

Службени лист број 18 објављено 23.09.2019.(ПДФ)

Службени лист број 17 објављено 30.08.2019.(ПДФ)

Службени лист број 16 објављено 31.07.2019.(ПДФ)

Службени лист број 15 објављено 10.07.2019.(ПДФ)

Службени лист број 14 објављено 01.07.2019.год.(ПДФ)

Службени лист број 13 објављено 28.06.2019.год.(ПДФ)

Службени лист број 12 објављено 18.06.2019.год.(ПДФ)

Службени лист број 11 објављено 03.06.2019. год. (ПДФ)

Службени лист број 10 објављено 29.05.2019. год. (ПДФ)

Службени лист број 9 објављено 15.05.2019. год. (ПДФ)

Службени лист број 8 објављено 19.04.2019.год (ПДФ)

Службени лист број 7 објављено 02.04.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 27.03.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 5 објављено 21.03.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 11.03.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 04.03.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 13.02.2019.год (ПДФ)
Службени лист број 1 објављено 18.01.2019.год (ПДФ)

-СЛУЖБЕНИ ЛИСТ У 2018.ГОДИНИ-

Службени лист број 1 објављено 10.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 15.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 16.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 16.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 19.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 5 објављено 25.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 26.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 7 објављено 29.01.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 8 објављено 11.02.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 9 објављено 14.02.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 10 објављено 27.02.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 11 објављено 14.03.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 12 објављено 19.03.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 13 објављено 23.04.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 14 објављено 26.04.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 15 објављено 05.04.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 16 објављено 08.05.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 17 објављено 18.05.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 18 објављено 21.05.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 19 објављено 04.06.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 20 објављено 05.06.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 21 објављено 11.06.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 22 објављено 26.06.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 23 објављено 19.07.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 24 објављено 30.07.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 25 објављено 10.08.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 26 објављено 31.08.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 27 објављено 14.09.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 28 објављено 20.09.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 29 објављено 10.10.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 30 објављено 31.10.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 31 објављено 19.11.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 32 објављено 22.11.2018.год (ПДФ)
Службени лист број 33 објављено 30.11.2018.год(ПДФ)

Службени лист број 34 објављено 11.12.2018.год (ПДФ)

Службени лист број 35 објављено 21.12.2018.год (ПДФ)

Службени лист број 36 објављено 28.12.2018.год (ПДФ)

Службени лист број 36 објављено 31.12.2018.год (ПДФ)

-СЛУЖБЕНИ ЛИСТ У 2017.ГОДИНИ-

Службени лист број 1 објављено 11.01.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 26.01.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 02.02.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 14.02.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 5 објављено 20.02.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 08.03.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 7 објављено 05.04.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 8 објављено 25.04.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 9 објављено 02.06.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 10 објављено 07.06.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 11 објављено 15.06.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 12 објављено 27.06.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 13 објављено 27.07.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 13/A објављено 31.07.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 14 објављено 09.08.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 15 објављено 25.08.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 16 објављено 14.09.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 17 објављено 29.09.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 18 објављено 10.10.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 19 објављено 22.11.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 20 објављено 27.11.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 21 објављено 28.11.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 22 објављено 01.12.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 23 објављено 15.12.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 24 објављено 28.12.2017.год (ПДФ)
Службени лист број 25 објављено 29.12.2017.год (ПДФ)

-СЛУЖБЕНИ ЛИСТ У 2016.ГОДИНИ-

Службени лист број 1 објављено 29.01.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 23.02.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 03.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 05.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 4А објављено 07.03.2016.год
Службени лист број 5 објављено 09.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 10.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 7 објављено 11.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 8 објављено 15.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 9 објављено 17.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 10 објављено 18.03.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 11 објављено 05.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 12 објављено 06.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 13 објављено 08.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 14 објављено 12.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 15 објављено 15.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 16 објављено 18.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 17 објављено 25.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 18 објављено 28.04.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 19 објављено 04.05.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 20 објављено 05.05.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 21 објављено 11.05.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 22 објављено 13.05.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 23 објављено 02.06.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 24 објављено 14.06.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 25 објављено 16.06.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 26 објављено 19.07.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 27 објављено 22.08.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 28 објављено 30.08.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 29 објављено 20.09.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 30 објављено 21.09.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 31 објављено 05.10.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 32 објављено 17.10.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 33 објављено 24.10.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 34 објављено 09.11.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 35 објављено 18.11.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 36 објављено 24.11.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 37 објављено 17.12.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 37А објављено 17.12.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 38 објављено 30.12.2016.год (ПДФ)
Службени лист број 38/а објављено 30.12.2016.год (ПДФ)

-СЛУЖБЕНИ ЛИСТ У 2015.ГОДИНИ-

Службени лист број 1 објављено 19.01.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 2 објављено 04.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 3 објављено 06.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 4 објављено 10.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 5 објављено 23.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 6 објављено 25.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 7 објављено 27.02.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 8 објављено 05.03.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 9 објављено 19.03.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 10 објављено 01.04.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 11 објављено 04.05.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 12 објављено 18.05.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 13 објављено 08.06.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 14 објављено 31.07.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 15 објављено 31.07.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 16 објављено 31.07.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 17 објављено 31.07.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 18 објављено 13.08.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 19 објављено 10.08.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 20 објављено 11.09.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 21 објављено 29.09.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 21/A објављено 23.10.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 22 објављено 30.10.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 23 објављено 13.11.2015.год (ПДФ)
Прилог-Просторни план општине Нови Кнежевац(ПДФ)
Службени лист број 24 објављено 19.11.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 25 објављено 26.11.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 26 објављено 27.11.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 27 објављено 09.12.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 28 објављено 17.12.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 29 објављено 29.12.2015.год (ПДФ)
Службени лист број 30 објављено 31.12.2015.год (ПДФ)