Виртуелни матичар

Странице Виртуалног матичара су предвиђене да омогуће грађанима, да путем интернета наруче и на кућну адресу преузму наручене изводе или уверења из матичне службе Општине Нови Кнежевац.

Неопходна поља су означена *

  Изабери документ:*

  Одаберите језик тражених докумената:*

  Име:*

  Име оца:*

  Презиме:*

  Девојачко презиме
  (ако је подносилац женског пола):

  Место:*

  Датум и година рођења:*

  ЈМБГ:*

  Наручиоц

  Име и презиме:*

  Адреса:*

  Место и поштански број:*

  Е маил адреса:

  Контакт телефон:*

  Сврха издавања документа:*

  Начин доставе:*

  Информације за наручиоца:

  Тражена документа се шаљу само на територији Републике Србије.

  Ценовник услуга:

  Извод из матичне књиге, венчаних и умрлих
  - 450,00 динара Републичка административна такса
  - 60.00 динара општинске административне таксе

  Уверење о држављанству
  - 820,00 динара Републичка административна такса
  - 60.00 динара општинске административне таксе

  Међународно извод из матичне књиге рођених
  - 760,00 динара Републичка административна такса
  - 240,00 динара општинске административне таксе

  Друга документа
  - 820,00 динара Републичка административна такса
  - 120,00 динара општинске административне таксе

  Уверење о слободном брачном стању
  - 1230.00 динара Републичка административна такса
  - 240,00 динара општинске административне таксе

  Рачун за уплату:

  Републичка административна такса: 840-742221843-57, позив на број: 14-222.

  Општинска административна такса: 840-742251843-73, позив на број: 14-222.

  Доказ о плаћеним накнадама треба послати на факс број 0230 / 83-603.

  Напомене:

  Ако се за жељени документу аплицира суботом, недељом и државним празницима, достава је у року од 2-3 дана.

  Документи по захтеву Пост Екпрес, "данас за сутра" ће бити послата истог дана по пријему захтева

  За сва документа могуће је аплицирати 24 сата дневно, обрада захтева је радним данима од 07,00 до 09,00 часова.

  Тражена документа суботом, недељом, државним и верским празницима одлажу рок испоруке.