ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА 2018

-Списак издата решења у поступку озакоњења објеката погледајте ОВДЕ

МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ГРАЂЕВИНАРСТВА,САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

-МИШЉЕЊЕ О ПРИМЕНИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА(Сл.гласник РС,број 96/2015)-примена члана 33 погледајте ОВДЕ

-МИШЉЕЊЕ О ПРИМЕНИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА(Сл.гласник РС,број 96/2015)-попис помоћних и економских погледајте ОВДЕ

-МИШЉЕЊЕ О ПРИМЕНИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА(Сл.гласник РС,број 96/2015)-озакоњење објекта изграђених на пољопривредном земљишту погледајте ОВДЕ

1. ПРОГРАМ ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ.

2. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ.