РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2017 .ГОДИНА

-РЕГИСТАР УПИСАНИХ СТАНБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
1.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА СЛАЂАНА МИЛИЈАШЕВИЋ ОД 26.01.2018.ГОДИНЕ
2. РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ГЛОРИЈА КЛЕПИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
3.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ДУШАН ПЕРИШИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
4.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЖИВА БОЖАНИН ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
5.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ИВАНА КРСТИН ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
6.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА БРАНКИЦА ВУКОВИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
7.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА МИЛИЦА БАЈИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
8.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА МИЛКА ИВАНОВИЋ ОД 07.02.2018.ГОДИНЕ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ,КУЋНОГ САВЕТА,СТАНАРИМА ЗГРАДА

-Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената

-Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

-Записник са седнице скупштине стамбене заједнице

-Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

-Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице