РЕГИСТАР СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2020 .ГОДИНА

-РЕГИСТАР УПИСАНИХ СТАНБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
1.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА СЛАЂАНА МИЛИЈАШЕВИЋ ОД 26.01.2018.ГОДИНЕ
2. РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ГЛОРИЈА КЛЕПИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
3.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ДУШАН ПЕРИШИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
4.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЖИВА БОЖАНИН ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
5.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ИВАНА КРСТИН ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
6.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА БРАНКИЦА ВУКОВИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
7.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА МИЛИЦА БАЈИЋ ОД 29.01.2018.ГОДИНЕ
8.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА СРЂАН БАБУШКОВ ОД 06.03.2019.ГОДИНЕ
9.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА СРЂАН БАБУШКОВ ОД 06.03.2019.ГОДИНЕ
10.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ИВАНА КРСТИН ОД 22.02.2018.ГОДИНЕ
11.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА МАРИЈА ЈОЊИН ОД 23.02.2018.ГОДИНЕ
12.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЧАБА АГОШТОН ОД 23.02.2018.ГОДИНЕ
13.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЈАДРАНКА ВУЛЕТИЋ ОД 23.02.2018.ГОДИНЕ
14. РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА СНЕЖАНА БАЈИЋ ОД 27.02.2018.ГОДИНЕ
15.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ДРАГАН БАБИЋ ОД 02.03.2018.ГОДИНЕ
16.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА СРЂАН БАБУШКОВ ОД 05.03.2019.ГОДИНЕ
17.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЗОРИЦА КУТАЊАЦ ОД 26.03.2018.ГОДИНЕ
18.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА СРЂАН БАБУШКОВ ИЗ СУБОТИЦЕ ОД 16.04.2018.ГОДИНЕ
19.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ДРАГАНА ЂЕКОВИЋ ОД 15.05.2018.ГОДИНЕ
20.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА МИЛАНКА МАРКОВ ОД 19.02.2020.ГОДИНЕ
21.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ПЕТАР БРАТИЋ ОД 04.12.2020.ГОДИНЕ

22.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА СТАНИЈА  БАТАНЧЕВ ОД 08.02.2019.ГОДИНЕ

23.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ЕРИКА  ПЕТЕР ОД 08.11.2019.ГОДИНЕ

24.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА БРАНИСЛАВ  БИЛБИЈА ОД 25.11.2019.ГОДИНЕ

24.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА БРАНИСЛАВ  БИЛБИЈА ОД 25.11.2019.ГОДИНЕ

25.РЕШЕЊЕ О РЕГИСТРАЦИЈИ УПРАВНИКА ВЕЛИБИР   ЂУЛИНАЦ ОД 22.07.2021.ГОДИНЕ

1.ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕДСЕДНИКУ СКУПШТИНЕ ЗГРАДЕ,КУЋНОГ САВЕТА,СТАНАРИМА ЗГРАДА

-Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената

-Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

-Записник са седнице скупштине стамбене заједнице

-Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

-Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице