СМАЊЕНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ

Према подацима Националне службе за запошљавање – филијале Кикинда, незапосленост у општини Нови Кнежевац је

Oпштина 11.10.2017.