ОСВЕЋЕНО ЈЕВРЕЈСКО ГРОБЉЕ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Јуче је у Новом Кнежевцу, односно у Обилићеву, освећено обновљено и уређено јеврејско гробље, са новопостављеном спомен