НОВИ КНЕЖЕВАЦ – ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА

Индустријска зона општине Нови Кнежевац налази се на североисточном делу насеља Нови Кнежевац поред државног пута IIБ реда, Нови
Кнежевац-Банатско Аранђелово. На парцелама индустријске зоне постоји гасна мрежа, струја, вода, канализација и телефон.

Укупна површина индустријске зоне је 37.794,00 м2, а чине је парцеле 8217/1 (10.000,00м2), 8217/2 (8.187,00 м2), 514/4 (9.692,00 м2), 514/5 (4.873,00 м2),
514/6 (5.042,00 м2), удаљеност од ауто пута Е-75 је 17км.

Најближи аеродроми Темишвар 40км, Београд 180км.
Највећи градови у региону: Сегедин, Темишвар, Кикинда и Суботица.

Испод текста можете погледати фотографије са тачним приказом локације индустријске зоне.
ДОБРОДОШЛИ

Детаљније информације можете добити позивом броја: +381 63 665 613 (Дејан Мијатов) или путем маила: dejan.mijatov@noviknezevac.rs

Мапа бр 1 – Приказ положаја Општине Нови Кнежевац у односу на веће центре у кругу до 200км

Мапа бр 2 – Приказ положаја Општине Нови Кнежевац у односу на веће центре у суседној Мађарској и Румунији

Мапа бр. 3 – Сателитски приказ локације индустријске зоне у Општини Нови Кнежевац

Мапа бр. 4 –  Сателитски приказ тачног положаја индустријске зоне у Општини Нови Кнежевац

 

Фотогалерија садржи 4 фотографије већег формата