Урбанизам, грађење и легализација

-Захтев за издавање информације о локацији преузми ОВДЕ

-РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИСТУПНОГ ПУТА ОД НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАБЕ ДО ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-JAВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГИСТРАЛНОГ КАНАЛА К1 И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „КРСТУР“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГИСТРАЛНОГ КАНАЛА К1 И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „КРСТУР“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-Р А Н И Ј А В Н И У В И Д ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАГИСТРАЛНОГ КАНАЛА К-1 И ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „КРСТУР“ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОЈ СЕДНИЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледајте ОВДЕ

-РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 25.08.2015.године погледај ОВДЕ

-TEКСТ ЗА ЈАВНИ РАНИ УВИД 2015-

-ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД-

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛЕГАЛИЗАЦИЈИ ОБЈЕКТА

Обавештење о легализацији објеката погледајте овде

СПИСАК ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

Списак издатих грађевинских дозвола погледајте овде
Списак издатих локацијских дозвола погледајте овде

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

Извештај о стратешкој процени погледајте овде
Извештај о стратешкој процени-модел погледајте овде
План генералне регулације погледајте овде
План генералне регулације-нацрт погледајте овде

ЈАВНИ УВИД ПРОСТОРНИ ПЛАН

ЈАВНИ УВИД у нацрт просторног плана подручја и извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана погледај ОВДЕ

НАЦРТ ПЛАНА ЗА ЈАВНИ УВИД погледајте ОВДЕ

ГРАФИЧКИ ДЕО НАЦРТ ПЛАНА
Слика1,Слика2, Слика3, Слика4,
Слика5.1, Слика5.2,Слика6, Слика7

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ЈАВНИ УВИД погледајте ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ЈАВНИ УВИД-ГРАФИЧКИ ДЕО погледајте ОВДЕ

-РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 25.08.2015.године погледај ОВДЕ

-TEКСТ ЗА ЈАВНИ РАНИ УВИД 2015-

-ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД-