Служба локалне пореске администрације

2024.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2023.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2022.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2021.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2020.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2019.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ:  DOC

2018.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ: PDF

2016.

Р Е Ш Е Њ Е
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ: PDF

Позив за пријаву имовине ППИ-2
Преузмите документ: PDF

2015.

РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ: PDF

2014.

РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ: PDF

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Нови Кнежевац
Преузмите документ: PDF

2013.

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Преузмите документ: PDF

РЕШЕЊЕ о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
Преузмите документ: PDF