Е-управа

Матична служба општине Нови Кнежевац

Адреса:
Краља Петра I Карађорђевића 1
23330 Нови Кнежевац
Република Србија

Е-пошта:
maticar@noviknezevac.rs

Koнтакт телефон:
0230/82-055 локал 129

Информације:
У матичној служби Општине Нови Кнежевац можете добити све информације о издавању и наручивању личних докумената као што су Изводи из матичних књига рођених, венчаних, умрлих, Уверење о држављанству итд.

Наручивње докумената:
Виртуелни матичар