СТАТУТ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

СТАТУТ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-21.02.2013 погледај ОВДЕ

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-11.10.2013 погледај ОВДЕ