Контакт

АДРЕСА:
Краља Петра I Карађорђевића 1
23330 Нови Кнежевац

ТЕЛЕФОН:
+381 (0)230 82 055 – ЦЕНТРАЛА
+381 (0)230 81 031 – КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Е-МАИЛ:
nacelnik@noviknezevac.rs

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ