Контакт

АДРЕСА:
Краља Петра I Карађорђевића 1
23330 Нови Кнежевац

ТЕЛЕФОН:
+381 (0)230 82 055
+381 (0)230 81 031

ФАКС:
+381 (0)230 82 076
+381 (0)230 83 603

Е-МАИЛ:
nacelnik@noviknezevac.rs

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ