ЖИВОТНА СРЕДИНА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

2021.године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗМЕНУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ДОНОШЕЊУ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА, ОПЕТАРЕРУ „БАТА-З-ПЛАСТ“, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ, УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА 30, НА К.П. БР. 2775 КО НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

– О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – оператер Здравко Јовичић ПР БАТО-З-ПЛАСТ Нови Кнежевац

20.08.2019.године
-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

11.04.2019.године
-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ