ПОЉОПРИВРЕДА ЗА 2018 .ГОДИНУ

-О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 29.11.2018.ГОДИНЕ

-H I R D E T M É N Y

1) ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRLETI ELŐNYJOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-ES ÉVRE ITT

-ZAHTEV ZA PPZ – NA OSNOVU INFRASTRUKTURE 2019

-ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI BEZ PLAĆANJA NAKNADE ZA 2019. GODINU

-ZAHTEV VETERINARSKOJ INSPEKCIJI 2019

-ZAHTEV ZA PPZ – NA OSNOVU STOČARSTVA 2019

-IZJAVA ZA STOCARE 2019

-IZJAVA ZA STOCARE – PRAVNA LICA 2019

2)ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET ILLETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2019-ES ÉVRE ITT

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е : ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ВРЕМЕ ЖЕТВЕ 2018. ГОДИНЕ

-ПСС доо КИКИНДА организује предавање за пољопривредне произвођаче у Банатско Аранђелово

-ПСС доо КИКИНДА организује предавање за пољопривредне произвођаче у Ђали

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA KIKINDA DOO U SARADNJI SA SO NOVI KNEŽEVAC ORGANIZUJE PREDAVANJE NA TEMU:IPARD PROGRAM

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРЖАОЦЕ ЖИВОТИЊА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ(ПДФ)

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСИМА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ЗА 2017.ГОДИНУ

-ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ:

1.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
2.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
3.КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

-ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ:

1.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
2.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА
3.КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

-OБАВЕШТЕЊЕ ЗА „ШУМАДИЈА САЈАМ“ У КРАГУЈЕВЦУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА ДА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

1)ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRLETI ELŐNYJOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2018-AS ÉVRE ITT

2)ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET ILLETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2018-AS ÉVRE ITT

-ЗАХТЕВ за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини ,по основу узгоја и држања животиња ,на територији општине Нови Кнежевац за 2018 погледај ОВДЕ

-ЗАХТЕВ за утврђивање броја условних грла за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства погледај ОВДЕ

-ИЗЈАВА ППЗ – ПРАВНО ЛИЦЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗЈАВА ППЗ – ФИЗИЧКА ЛИЦА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ