ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

-САГЛАСНОСТ НА ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2024.ГОДИНЕ

-ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2024.ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2023.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ OВДЕ

-ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2023

-ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ПЛАНА ГРАЂВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2023

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2022.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ OВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2021.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ OВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2020.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ OВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

– ПРОПИСИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –

– НАДЛЕЖНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ –

-КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ