ЖИВОТНА СРЕДИНА ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

20.08.2019.године
-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

11.04.2019.године
-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН – оператер Дејан Арсеновић ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ