План развоја општине Нови Кнежевац 2022-2030

План развоја општине Нови Кнежевац 2022-2030. године

План развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030. (у фази израде)

У мају 2021. године започета је израда развојног плана општине Нови Кнежевац за наредних девет година, који ће се реализовати уз финансијску подршку Покрајинског секретаријатa за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. Развојним планом утврђени су најважнији локални економски, социјални и урбанистички развојни приоритети, као и дугорочни циљеви у области квалитета живота и заштите животне средине. Координатори пројекта такође очекују активно учешће цивилних и економских актера у процесу израде развојног плана.
________________________________________
Укључите се, учествујте и одлучите!
Поштовани грађани,
У циљу прикупљања идеја и предлога за израду Визије општине Нови Кнежевац од стране грађана, које ће бити употребљене приликом израде Плана развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030. године у наставку остављамо контакт имејл адресу на коју можете слати ваше предлоге.
Подаци се прикупљају анонимно, а само сумирани резултати ће бити објављени.
Унапред се захваљујемо на Вашој сарадњи!

УПИТНИК ПОПУНИТИ ОВДЕ

-Профил Општине Нови Кнежевац
-Мапа ресурса Нови Кнежевац
-Општине и региони у Републици Србије