КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

-Извештај о раду за 2023. годину комуналне инспекције погледај ОВДЕ

-ЗАХТЕВ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

-ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2024.ГОДИНУ

-ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

-Извештај о раду за 2022. годину комуналне инспекције погледај ОВДЕ

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

-Извештај о раду за 2020. годину комуналне инспекције погледај ОВДЕ

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ-

1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1 А -ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ – УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1В ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ-САКУПЉАЊЕ,ОДНОШЕЊЕ И ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА – КОРИСНИК
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1Г ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ-САКУПЉАЊЕ, ОДНОШЕЊЕ И ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
2.СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 2А ОДЛУКА O СНАБДЕВАЊУ ВОДОВОМ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 2Б ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОВОМ – КОРИСНИК
3.МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3A ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ- КИОСЦИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3Б ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ТЕЗГЕ И УРЕЂАЈИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3В ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ЛЕТЊЕ БАШТЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3Г ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ГАРАЖЕ
4.ПСИ И МАЧКЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:1-ПСИ И МАЧКЕ

5.САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 5 – САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
6.ПЛАКАТИРАЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:6 – ПЛАКАТИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
7.РАДНО ВРЕМЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:7А РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:7Б РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
8.KAНАЛИЗАЦИЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:8 Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Новом Кнежевцу
9.ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 9 -УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИЛА И РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА
10.ПИЈАЦА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:10-УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
11.ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11А УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11Б УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11В УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11Г УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА ЗООХИГИЈЕНУ ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ