ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020.ГОДИНУ 

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН.1.3.2/2020 -Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.1/2020 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.6/2020 поновљен поступак

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.6/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.1.3/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.11/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.5/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.5/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.3/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.2/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.4/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.1.1/2020

-ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.3/2020

 

-Одлука о измени уговора II санација водоводне мреже у Банатско Аранђелово број.JN 1.3.5/2019 погледај ОВДЕ

-Одлука о измени уговора електрична енергија ЈН 1.1.3/2019 погледај ОВДЕ

-Oдлука о измени уговора о јавној набавци бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.11/2019 – Реконструкција и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ОШ Ј.Ј ЗМАЈ У НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке бр. ЈН 1.2.9/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.1/2020 – Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.10/2020 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр.ЈН 1.2.10/2020 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.2.10/2020 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Ј.Н. 1.3.1/2020 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРС У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.ЈН 1.2.10/2020 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији објекта Основне школе “Јован Јовановић Змај” у Новом Кнежевцу

             Позив за подношење понуда погледај ОВДЕ

             Конкурсну документацију погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕЧИСТАЧ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОБЈЕКТА ОШ Ј.Ј.ЗМАЈ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Одржавање јавне расвете – бр. ЈН 1.3.1/2020 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1/2020 -Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима јавне набавке бр.ЈН 1.2.9/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода насеља погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Израда пројектно техничке документације за изградњу постројења
за пречишћавање отпадних вода насеља Нови Кнежевац бр. ЈН 1.2.9/2020 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.9/2020 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима бр.ЈН 1.3.11/2019 – Реконструкција
и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.9/2019 – Набавка дрва за огрев за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора ЈН 1.1.9/2019 -НАБАВКА ДРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПОТРЕБЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.11/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција и адаптација објекта Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.11/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка дрва за огрев за потребе Канцеларије за смањење сиромаштва – бр. ЈН 1.1.9/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.9/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи погледај ОВДЕ

-ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – САНАЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА НА СМИЉЕВАЧИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Обавештење о закљученом уговору у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.13/2019 – Услуга стручног наџора над извођењем радова на санацији водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.2.7/2019 – Одржавање путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и отресишта погледај ОВДЕ

-Одлуку о додели уговора -услуга стручног надзора над извођењем радова на санације водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација и адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи – бр. ЈН 1.3.7/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.7/2019 – Санација и адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.8/2019 – Освежавајући напици погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора – одржавање путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.13/2019 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација и адаптација осветљења отворених спортских терена на Смиљевачи – бр. ЈН 1.3.7/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.7/2019 погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговра – освежавајући напици погледај ОВДЕ

-Позив за подношење понуда и Конкурснa документацијa у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.13/2019 – Услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ и ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -Одржавање путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.2.7/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.7/2019 Одржавање путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одлукa о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и отресишта погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.2/2019 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Освежавајући напици – бр. ЈН 1.1.8/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.8/2019 Освежавајући напици погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одлуку о додели уговора бр:ЈН.1.1.2/2019-канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.ЈН 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и
отресишта погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.ЈН 1.1.8/2019. – Освежавајући напици погледај ОВДЕ

-Одлука о обустави поступка за ЈН 1.1.8/2019 освежавајући напици погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора за ЈН 1.3.5/2019 Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.2.14/2019 – Услуге пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.6/2019 – Увођење система за електронско
вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.7/2019 – Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал – бр. ЈН 1.1.2/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.2/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Освежавајући напици – бр. ЈН 1.1.8/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.8/2019 погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора – услуге пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – бр. ЈН 1.3.5/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора ЈН 1.1.6/2019 увођење система за електронско вођење седнице рада усавршавање рада Скупштина Општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора ЈН 1.1.7/2019 Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал погледај ОВДЕ

-Одлуку о додели уговора у вези отвореног поступка јавне набавке бр.ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге пољочуварске службе – бр. ЈН 1.2.14/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.14/2019 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.1.6/2019 – Увођење система за електронско вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Увођење система за електронско вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.1.6/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.1.6/2019 – Увођење система за електронско вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ ОБАВЕШТЕЊА о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора -услуге мобилних телефонији погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.1.7/2019 – Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал – бр. ЈН 1.1.7/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.1.7/2019 – Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Превоз ученика (јавна набавка бр. ЈН 1.2.1/2019) погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал – бр. ЈН 1.1.7/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.7/2019 Набавка и постављање вештачке траве на терену за мали фудбал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Увођење система за електронско вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.1.6/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.6/2019 Увођење система за електронско вођење седница ради усавршавања рада Скупштине општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.2.4/2019 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним појашњењима или информацијама у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.6/2019 – Услуга мобилне телефоније ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним појашњењима или информацијама у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.6/2019 – Услуга мобилне телефоније ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр.ЈН 1.2.6/2019 – Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда ОВДЕ

Конкурсна документација ОВДЕ

-Одлуку о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН1.2.4/2019 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката ОВДЕ

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi otvorenog postupka javne nabavke br.JN 1.3.10/2019 – Rehabilitacija dela ulice Krsturski put u Novom Kneževcu ОВДЕ

-Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u vezi otvorenog postupka javne nabavke br.JN 1.3.5/2019 – Sanacija vodovodne mreže u naselju Banatsko Aranđelovo ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР ЈН 1.3.10/2019 РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДЕЛА УЛИЦЕ КРСТУРСКИ ПУТ У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

П-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката – бр. ЈН 1.2.4/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.4/2019 погледај ОВДЕ

-Oдлука о измени уговора о јавној набавци бр:1.3.16/2018-Санација Основна школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђлову погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.3/2019 – Електрична енергија, по партији 2 (набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – Општинска управа општине Нови Кнежевац) погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.1.3/2019 – Електрична енергија, по партији 1 (набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори) погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.2.12/2019 – Услуга извођења концерта Снежане Ђуришић погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.9/2019 – Уређење атарских путева и отресишта погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈН.1.3.5/2019 САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ БАН.АРАНЂЕЛОВО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ЗА ЈН.1.3.5/2019 САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ БАН.АРАНЂЕЛОВО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ЈН.1.3.5/2019 САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ БАН.АРАНЂЕЛОВО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Oдговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од 24.07.2019 погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора за ЈН 1.3.9/2019 -УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже
у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима бр.ЈН 1.3.9/2019 – Уређење
атарских путева и отресишта погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора у вези ЈН 1.1.3/2019-електрична енергија попартијама погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Рехабилитација дела улице Крстурски пут у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.10/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.10/2019 погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора у прегварачком поступку јавне набавке услуга извођења концерта – Снежана Ђуришић погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 1.3.8/2019-РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Услуга извођења концерта Снежане Ђуришић погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. ЈН 1.2.12/2019 – Услуга извођења концерта Снежане Ђуришић погледај ОВДЕ

-Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке бр.ЈН1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција спортских терена – бр. ЈН 1.3.8/2019 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.5/2019 -Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Уређење атарских путева и отресишта – бр. ЈН 1.3.9/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.9/2019 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица а додатним информацијама и појашњењима бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Електрична енергија – бр. ЈН 1.1.3/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција спортских терена – бр. ЈН 1.3.8/2019 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.8/2019 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПОСЛЕ V ИЗМЕНЕ погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.2/2019 – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција спортских терена – бр. ЈН 1.3.8/2019 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.8/2019 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – бр. ЈН 1.3.5/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.5/2019 – Набавка возила за пољочуварску службу погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима бр.ЈН 1.3.5/2019 – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 1.3.2/2019 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.2/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.2/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.6/2019 – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка путничког аутомобила -бр. ЈН 1.1.5/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.5/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација водоводне мреже у насељу Банатско Аранђелово – погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2019 Санација водоводне мреже у насељу Банатско
Аранђелово погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈН 1.2.9/2019 – Услуге пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.2/2019 – Услуга одржавања програма ЛПА поглеај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.5/2019 – Уклањање паса луталица погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора – текуће одржавању тротоара на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора – услуга пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора уклањање паса луталица погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора услуга одржавања програма ЛПА погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге пољочуварске службе –
бр. ЈН 1.2.9/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.9/2019 – Услуге пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.6/2019 – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац одржавање погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.6/2019 – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.6/2019 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.1/2019 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Уклањање паса луталица -бр. ЈН 1.2.5/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.5/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Услуга одржавања програма ЛПА -бр. ЈН 1.2.2/2019 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПОСЛЕ I ИЗМЕНЕ погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.6/2019 – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.6/2019 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БР.ЈН 1.3.4/2019- ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.1/2019 – Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.6/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.6/2019 Текуће одржавање тротоара на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Oдлука о додели уговора одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -ГОРИВО ЗА ВОЗИЛО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2019 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.4/2019 – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.4/2019 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Одржавање јавне расвете – бр. ЈН 1.3.1/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1/2019 – Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Постављање светлосне саобраћајне сигнализације
на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.4/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр.ЈН 1.3.4/2019 Постављање светлосне саобраћајне сигнализације на раскрсници улица Ненада Валчева и Српске у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.3/2019 – Систематско сузбијање комараца погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -САНАЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Гориво за возила – бр. ЈН 1.1.1/2019 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2019 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -СИСТЕМАТСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“
у Банатском Аранђелову – бр. ЈН 1.3.16/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.16/2018 – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

-Poziv za podnošenje ponuda (1) i Konkursnu dokumentaciju (2) u vezi javne nabavke br.JN 1.2.3/2019 – Sistematsko suzbijanje komaraca ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ 1 и ОВДЕ 2

-Обавештење о обустави поступка јавне набавке бр.ЈН 1.1.4/2019 – Инсталација, конфигурација и имплементација мрежене опреме у згради Општинске управе Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН 1.1.4/2019 ПОГЛЕДАЈ  ОВДЕ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Инсталација, конфигурација и имплементација мрежне опреме у згради Општинске управе Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.1.4/2019 погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.4/2019 погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову – бр. ЈН 1.3.16/2018 погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.16/2018- Санација Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.3.10/2018 – Спортска хала у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.Ј.Н 1.3.10/2018 погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.7/2018 Гориво за возила погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ –  Спортска хала у Новом Кнежевцу (јавна набавка бр. ЈН 1.3.10/2018) погледај ОВДЕ

-Одлуку о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.7/2018 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.15/2018 – Инвестиционо одржавање
санитарног чвора у објекту Предшколске установе „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-Oдлука о додели уговора – санитарни чвор у Новом Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.7/2018 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.7/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Гориво за возила – бр. ЈН 1.1.7/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.15/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Инвестиционо одржавање санитарног чвора у објекту
Предшколске установе „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.15/2018 погледај ОВДЕ

-Обавештење о закљученом уговору у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.14/2018 – Инвестиционо одржавање санитарног чвора у објекту Предшколске установе “Срећно дете” у Српском Крстуру ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Обавештење о закљученом уговору у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2018 – Услуге пољочуварске службе ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одлукa о додели уговора у вези са јавном набавком бр.ЈН 1.3.14/2018 – Инвестиционо одржавање санитарног чвора у објекту Предшколске установе “Срећно дете” у Српском Крстуру ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Обавештење о закљученом уговору у вези јавне набавке бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одлука о додели уговора – услуге пољочуварске службе ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Инвестиционо одржавање санитарног чвора у објекту
Предшколске установе „Срећно дете“ у Српском Крстуру – бр. ЈН 1.3.14/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.14/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге пољочуварске службе – бр. ЈН 1.2.11/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.11/2018 погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПАРТИЈИ 4-ПОМОЋ ИЗБЕГЛИМ ЛИЦИМА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.2.8/2018 – Одржавање путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОБАВЕШТЕЊА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БР.IV-404-37-16/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.10/2018 – Спортска хала у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ОДЖАВАЊЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање
породичних домаћинстава избеглица, по партији 4 погледај ОВДЕ

-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 2- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица – бр. ЈН 1.1.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица – бр. ЈН 1.1.5/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица, по партији 4 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.13/2018 – Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.5/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица -бр. ЈН 1.1.5/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.2.9/2018 – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.8/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -Одржавање путне мреже у зимским условима
на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.2.8/2018 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН.1.2.9/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.2/2018 – Канцеларијски материјала погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БР.ЈН 1.1.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН.1.3.13./2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СПОРТСКА ХАЛА У НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.4/2018 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БР.ЈН 1.2/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу -бр. ЈН 1.3.13/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.13/2018 -Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуга стручног надзора изградње спортске хале у Новом Кнежевцу -бр. ЈН 1.2.9/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.9/2018 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА БРОЈ ЈН.1.3.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефоније погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.9/2018 – Уређење атарских путева и отресишта погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал – бр. ЈН 1.1.2/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.2/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.3.13/2018 – Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-Конкурсна документација у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац, која се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Санација и појачано одржавање коловоза у улици Николе Пашића у Ђали погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈН1.3.13/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Спортска хала у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.10/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.10/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.2.3/2018 – Систематско сузбијање комараца погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефоније погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефоније погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.3.12/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.3.11/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за бр. ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефоније погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима бр.ЈН 1.2.6/2018 – Услуга мобилне телефониј погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуга мобилне телефоније -бр. ЈН 1.2.6/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуга мобилне телефоније – бр. ЈН 1.2.6/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.13/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА -СИСТЕМАТСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Изградња прикључног цевовода пречистача
у Новом Кнежевцу -бр. ЈН 1.3.13/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.13/2018 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.3.13/2018 – Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по партији 1 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија, по партији 2 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за бр. ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање
породичних домаћинстава избеглица, по партији 3 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће
одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-Одлука о обустави поступка јавне набавке бр.јн.1.3.13/2018 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 13.08.2018. године погледај ОВДЕ

Obaveštenje o obustavi postupka u vezi javne nabavke br.JN 1.3.5/2018 – Sanacija dela vodovodne mreže u naselju Novi Kneževac погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 08.08.2018. године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.11/2018 – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр.ЈН 1.3.11/2018 – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.11/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.2.7/2018 – Израда студије изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица ПО ПАРТИЈИ 4 – набавка пољопривредних машина погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица ПО ПАРТИЈИ 2 – набавка оваца погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица ПО ПАРТИЈИ 1 – набавка говеда погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Изградња прикључног цевовода пречистача у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.3.13/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.13/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Уређење атарских путева и отресишта – бр. ЈН 1.3.9/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.9/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИЗРАДА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ТРАНСПОРТ ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПО ПАРТИЈИ 3 ЗА ЈН 1.1.5 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ.ЈН 1.1.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ.ЈН 1.3.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.11/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Текуће одржавање тротоара у улици Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу -бр. ЈН 1.3.11/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација и појачано одржавање коловоза у улици Николе Пашића у Ђали – бр. ЈН 1.3.12/2018 погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора за јавну набавку бр.ЈН.1.1.3/2018 -Електрична енергија по партијама погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 19.07.2018.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац бр. ЈН 1.3.5/2018 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.7/2018 – Израда студије изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.2.7/2018 – Израда студије изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Израда студије изводљивости пречистача отпадних вода у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.2.7/2018 погледај ОВДЕ

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u vezi javne nabavke br.JN 1.3.5/2018 – Sanacija dela vodovodne mreže u naselju Novi Kneževac погледај ОВДЕ

-Transport leševa životinja sa javnih površina i objekata – br.JN 1.2.4/2018

Позив за подношење понуда погледај ОВДЕ и Конкурсну документацију погледај ОВДЕ

-Izrada studije izvodljivosti prečistača otpadnih voda u Novom Kneževcu – br.JN 1.2.7/2018

Позив за подношење понуда погледај ОВДЕ и Конкурсну документацију погледај ОВДЕ

-Конкурсна документација Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Позив за подношење понуда и Конкурсна документација у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.5/2018 – Економско оснаживање породичних домаћинстава избеглица погледај ОВДЕ 

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.3/2018 – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.1.3/2018 – Електрична енергија ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

– ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ- Електрична енергија – бр. ЈН 1.1.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.4/2018 – Набавка путничког аутомобила погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА НАБАВКА АУТОМОБИЛА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.1.2/2018 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка путничког аутомобила – бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ЈН 1.3.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ ЈН 1.1.2/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.5/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.5/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Електрична енергија – бр. ЈН 1.1.3/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за бр. ЈН 1.1.2/2018 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.1.2/2018 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.3/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.3/2018 – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.3/2018 – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.3/2018 – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал – бр. ЈН 1.1.2/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.2/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.1.4/2018 – Набавка путничког аутомобила на лизинг погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ:ЈН 1.1.4/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3.8/2018 – Пројектовање, израда и
монтажа понтона погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН ПРОЈЕКТОВАЊЕ,ИЗРАДА И МОНТАЖА ПОНТОНА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2018 – Санација коловоза у улици
Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-Oдлука о обустави отвореног поступка за бр:ЈН 1.3.5/2018 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Радови на одржавању путне мреже на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.3/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка путничког аутомобила на лизинг –
бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОР за јавну набавку бр. ЈН 1.2.5/2018 – Уклањање паса луталица погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.8/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Пројектовање, израда и монтажа понтона -бр.ЈН 1.3.8/2018 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.6/2018 – Партерно уређење центра насеља Ђала-II фаза погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности
бр.ЈН 1.2.3/2018 – Систематско сузбијање комараца ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац погледај ОВДЕ
Е
-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.5/2018 – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.3/2018 – Систематско сузбијање комараца погледај ОВДЕ

– Poziv za podnošenje ponuda ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ i Konkursnа dokumentacijа u vezi javne nabavke male vrednosti br.JN 1.2.3/2018 – Sistematsko suzbijanje komaraca ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

 – Odlukа o dodeli ugovora u vezi otvorenog postupka javne nabavke br.JN 1.3.7/2018 – Sanacija kolovoza u ul. Kralja Petra I Karađorđevića u Srpskom Krsturu ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

– Obaveštenje o zaključenom ugovoru u vezi javne nabavke koja se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br.JN 1.2.2/2018 – Usluga održavanja programa LPA ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА-Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 25.04.2018 ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-OДГОВОР НА ЗАХТЕВ ОД 24.04.2018 ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.1.4/2018 – Набавка путничког аутомобила на лизинг
ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР.ЈН 1.1.4/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА НАСЕЉА ЂАЛА – ДРУГА ФАЗА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР.ЈН 1.2.1/2018 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТАЦИЈЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УКЛАЊАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица задодатним информацијама и појашњењима од дана 19.04.2018.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка путничког аутомобила на лизинг –
бр. ЈН 1.1.4/2018 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 16.04.2018. године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Уклањање паса луталица – бр. ЈН 1.2.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Услуга одржавања програма ЛПА – бр. ЈН 1.2.2/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 04.04.2018. године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ: ЈН.1.3.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација дела водоводне мреже у насељу Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.5/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ЕВИДЕНЦИЈУ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2017. ГОДИНИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима, од дана 29.03.2018. године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.6/2018 – Партерно уређење центра насеља Ђала–II фаза погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН 1.2.1/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима, од дана 28.03.2018. године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.1/2018 – Санација коловоза у улици
Братства јединства у Банатском Аранђелову погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима од дана 23.03.2018. године, у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.1/2018 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈН 1.3.7/2018 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈН 1.3.7/2018-Санација коловоза у улици Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2018-Санација коловоза у улици Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.6/2018-ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊА ЦЕНТРА ЂАЛА ДРУГА ФАЗА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈН 1.3.6/2018-ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊА ЦЕНТРА ЂАЛА ДРУГА ФАЗА ПОГЛЕДАЈ
ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-САНАЦИЈА КОЛОВОЗА У УЛИЦИ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА У БАН.АРАНЂЕЛОВО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2018 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР.ЈН 1.2.1/2018 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ОД 09.03.2018.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.1/2018 – ГОРИВО ЗА ВОЗИЛО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ СА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА У ВЕЗИ САНАЦИЈЕ КОЛОВОЗА У БАН.АРАНЂЕЛОВО ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА јавну набавку бр. ЈН 1.3.2/2018-Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE за јавну набавку бр. ЈН 1.3.2/2018-Одржавање јавне расвете погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE за отворени поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.1/2018-Санација коловоза у улици Братства јединства у Бан.Аранђелово погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.ЈН 1.3.1/2018 -Санација коловоза у улици Братства јединства у Бан.Аранђелово погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку бр:ЈН 1.1.1/2018- ГОРИВО ЗА ВОЗИЛО погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2018 oбјављено 30.01.2018 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Гориво за возила -бр. ЈН 1.1.1/2018 oбјављено 30.01.2018 погледај ОВДЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2017.ГОДИНУ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.8/2017 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.8/2017 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објекат погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката -бр. ЈН 1.2.8/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.6/2017 – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ интерно расељеним лицима, по партији 5 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.6/2017 – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ интерно расељеним лицимa по партији 2 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.13/2017 – Стабилизација путних подлога, применом нових технологија, цементом са додатком адитива на атарским путевима и отресиштима погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА (ПАРТИЈА 2 И 5) ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.3.19/2017 Санација коловоза у ул. Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.4/2017 – Радови на одржавању путне мреже у зимским условима на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ по партији 3 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Санација коловоза у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ по партији 4 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ по партији 1 погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Стабилизација путних подлога,применом нових технологија погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ
интерно расељеним лицима – бр. ЈН 1.1.6/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.6/2017 – Набавка грађевинског материјала и опреме интерно расељеним лицима погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за бр. ЈН 1.3.18/2017 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.6/2017 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПО ПАРТИЈИ 5 – набавка котла за централно грејање погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.6/2017 – НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ ЗА ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПО ПАРТИЈИ 2 – набавка опреме за обраду дрвета погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.19/2017 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација коловоза у ул. Краља Петра I Карађорђевића у Српском Крстуру – бр. ЈН 1.3.19/2017 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПОМОЋ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПАРТИЈА 1,3 И 4 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈН 1.1.6/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Радови на одржавању путне мреже у зимским условима
на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.4/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.4/2017 погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКИХ ТЕРЕНА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.1.6/2017 – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ интерно расељеним лицима погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.1.6/2017 – Набавка грађевинског
материјала и опреме за помоћ интерно расељеним лицима погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.18/2017 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.18/2017 – Реконструкција спортских
терена погледај ОВДЕ

-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Реконструкција спортских терена -бр. ЈН 1.3.18/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.6/2017 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка грађевинског материјала и опреме за помоћ
интерно расељеним лицима -бр. ЈН 1.1.6/2017 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатниминформацијама и појашњењима од дана 17.10.2017. године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.18/2017 – Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.18/2017 – Реконструкција спортских
терена погледај ОВДЕ

-ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА СТАБИЛИЗАЦИЈЕ ПУТНИХ ПОДЛОГА, ПРИМЕНОМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА, ЦЕМЕНТОМ СА ДОДАТКОМ AДИТИВА НА АТАРСКИМ ПУТЕВИМА И ОТРЕСИШТИМА погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. ЈН 1.3.13/2017 – Стабилизација путних подлога, применом нових технологија, цементом садодатком адитива на атарским путевима и отресиштима погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.18/2017-Реконструкција спортских терена погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Реконструкција спортских терена – бр. ЈН 1.3.18/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.3.14/2017 – Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта-II фаза погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку – СТАБИЛИЗАЦИЈА ПУТНИХ ПОДЛОГА, ПРИМЕНОМ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА,ЦЕМЕНТОМ СА ДОДАТКОМ AДИТИВА НА АТАРСКИМ ПУТЕВИМА И ОТРЕСИШТИМА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.13/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ЗЕМЉИШТА II-ФАЗА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.16/2017 – Поправка дела тротоара у ул. Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПОПРАВКА ДЕЛА ТРОТОАРА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂРВИЋА У НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима
конкурсне документације од дана 27.09.2017. године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.17/2017 – Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.15/2017 – Изградња атмосферске канализације у Ђали погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта-II фаза – бр. ЈН 1.3.14/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.14/2017-Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта-II фазa погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-САНАЦИЈА РЕКУЛТИВАЦИЈА ДЕПРЕСИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ РИБЊАКА У СРПСКОМ КРСТУРУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Поправка дела тротоара у ул. Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу -бр. ЈН 1.3.16/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.16/2017-Поправка дела тротоара у ул. Краља Петра I Карађорђевића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЂАЛИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ за бр.ЈН 1.3.16/2017 погледај ОВДЕ

-OДЛУКА ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА-ПОПРАВКЕ ТРОТОАРА ДЕЛА ПУТА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1.3.10/2017 – Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фазa погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за бр. ЈН 1.3.17/2017 – Санација–рекултивација
депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.17/2017 –
Санација-рекултивација депресије за изградњу рибњака у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр. ЈН 1.3.15/2017 – Изградња атмосферске
канализације у Ђали погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр.ЈН 1.3.15/2017–
Изградња атмосферске канализације у Ђали погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима за ЈН бр.1.3.15/2017 погледај ОВДЕ

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju u vezi javne nabavke br.JN 1.3.17/2017 – Sanacija-rekultivacija depresije za izgradnju ribnjaka u Srpskom Krsturu погледај ОВДЕ и ОВДЕ

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju u vezi javne nabavke br.JN 1.3.16/2017 – Popravka dela trotoara u ul. Kralja Petra I Karađorđevića u Novom Kneževcu погледај ОВДЕ и ОВДЕ

Poziv za podnošenje ponuda i Konkursnu dokumentaciju u vezi javne nabavke br.JN 1.3.15/2017 – Izgradnja atmosferske kanalizacije u Đali погледај ОВДЕ и ОВДЕ

– Odluku o dodeli ugovora u vezi javne nabavke br.1.3.10/2017 – Rekonstrukcija, dogradnja i  prenamena objekta Doma kulture-II faza погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 1.1.3/2017 – Електрична енергија, по партија 2 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 1.1.3/2017 – Електрична енергија, по партија 1 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењимаконкурсне документације од дана 18.08.2017. године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа IV етапа погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ -Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фаза – бр. ЈН 1.3.10/2017 погледај ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР ЈН.1.3.10/2017-ДОМ КУЛТУРЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:ЈН 1.3.12/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.10/2017 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фаза – бр. ЈН 1.3.10/2017 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.3.12/2017 – Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењимаконкурсне документације од дана 27.07.2017. године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – KAНАЛИЗАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ IV-ФАЗА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке – KAНАЛИЗАЦИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ IV-ФАЗА ПОГЛЕДАJ OВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ број ЈН ЈН 1.3.10/2017 – Реконструкција и доградња пренамени објекта Дома културе-II фаза погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3.6/2017 – Уклањање дивљих депонија
са пољопривредног земљишта погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ:ЈН 1.3.10/2017-ДОМ КУЛТУРЕ II-ФАЗА погледај ОВДЕ

-П Р Е Т Х О Д Н О О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Канализација IV-ФАЗА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за отворени поступак јавне набавке бр.ЈН 1.1.3/2017-Електрична енергија ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Електрична енергија – бр. ЈН1.1.3/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 1.1.1/2017 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР ЈН.1.3.10/2017-ДОМ КУЛТУРЕ II ФАЗА погледаjОВДE

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.6/2017 погледајОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта -бр. ЈН 1.3.6/2017 погледајОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку број:ЈН 1.1.1/2017 – Канцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3.2/2017 – Санација дивљих депонија у
општини Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фаза – бр. ЈН 1.3.10/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.10/2017 – Реконструкција, доградња и пренамена објекта Дома културе-II фазa погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.11/2017 – Санација цевовода у улици Светозара Милетића у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА БРОЈ:6p. IV-404-32/2017-6 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал – бр. ЈН 1.1.1/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2017-Kaнцеларијски материјал погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.3.11/2017 – САНАЦИЈА ЦЕВОВОДА У УЛИЦИ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА У НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији 2 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.11/2017 ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација цевовода у улици Светозара Милетића у Новом Кнежевцу погледајте ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1.3.2/2017 – САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.2.7/2017 – УКЛАЊАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.2.6/2017 – ТРАНСПОРТ ЖИВОТИЊСКИХ ЛЕШЕВА погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.2.3/2017 – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЛПА погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЈН БР.1.1.5/2017 ПАРТИЈА 2 погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.2.1/2017 – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација дивљих депонија у општини Нови Кнежевац –
бр. ЈН 1.3.2/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.2/2017 ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА погледајте ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка опреме за пољочуварску службу – бр. ЈН 1.1.5/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН.1.1.5/2017 погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УКЛАЊАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АНИМАЛНИ ОТПАД погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији 4 погледај ОВДЕ

-OДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЉА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- Услуга одржавања програма ЛПА -бр. ЈН 1.2.3/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.9/2017 – Партерно уређење центра насеља Ђала погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.8/2017 – Уређење атарског пута погледај OВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији 3 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији 5 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-бр. ЈН 1.1.5/2017 – Набавка опреме за пољочуварску службу, по партији 1 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ-Изградња система за прикупљање и одвођење отпадних вода Новог Кнежевца-фекална канализациона мрежа-IV етапа (јавна набавка бр. ЈН 1.3.7/2016) објављено 03.04.2017.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН.1.2.7/2017 погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-УКЛАЊАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА БРОЈ ЈН.1.2.7/2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН.1.2.6/2017 погледај OВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката – бр. ЈН 1.2.6/2017 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ- Услуга одржавања програма ЛПА -бр. ЈН 1.2.3/2017 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.7/2017 – Санација коловоза у ул. Цара Душана у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.1/2017– Санација водоводне мреже у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.5/2017 – Систематско сузбијанје комараца погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЦЕНТРА МЕСТА ЂАЛА погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-УРЕЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПУТА погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ОБУСТАВА ПОСТУПКА -САНАЦИЈА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ мале вредности бр.ЈН 1.3.2/2017 погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Набавка опреме пољочуварске службе погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ:1.1.5/2017 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.ЈН 1.1.5/2017 – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОЉОЧУВАРСКУ СЛУЖБУ
ПО ПАРТИЈИ 2 – МОПЕДИ погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Санација коловоза у улици Цара Душана у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Санација водоводне мреже Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ од 17.03.2017.год – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев од 16.03.2017.год – Превоз ученика погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев од 16.03.2017.год – Партерно уређење центра насеља Ђала погледај ОВДЕ

-Одговор на питање – Партерно уређење центра насеља Ђала погледај ОВДЕ

-Одговор на питање – Санација коловоза ул.Цара Душана у Српском Крстуру погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА -СИСТЕМСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА погледај ОВДЕ

-Одговор на питање – атарски пут објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку -атарски пут објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-Обавештење о продужењу рока за подношење пријава -атарски пут објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтеросованог лица са додатним информацијама – Атарски пут објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтеросованог лица са додатним информацијама – Превоз ученика објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2017-Превоз ученика објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.9/2017 – Партерно уређење центра насеља Ђала објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Партерно уређење центра насеља Ђала – бр. ЈН 1.3.9/2017 објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.2/2017 – Санација дивљих депонија у општини Нови Кнежевац oбјављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација дивљих депонија у општини Нови Кнежевац -бр. ЈН 1.3.2/2017 објављено 13.03.2017.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.8/2017 објављено 10.03.2017 погледајОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – бр. ЈН 1.3.8/2017 објављено 10.03.2017 погледајОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2017 објављено 10.03.2017 погледајОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА – бр. ЈН 1.3.7/2017 објављено 10.03.2017 погледајОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА објављено 09.03.2017.године погледаје ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка опреме за пољочуварску службу – бр. ЈН 1.1.5/2017 објављено 08.03.2017 погледајОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.5/2017 објављено 08.03.2017 погледајОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАКА – Превоз ученика – бр. ЈН 1.2.1/2017 објављено 08.03.2017 погледајОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.2.1/2017– Превоз ученика објављено 08.03.2017 погледајОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА објављено 03.02.2017 погледајтеОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈАВНУ НАБАВКЕ – бр. ЈН 1.2.5/2017-Системско сузбијање комараца објављено 03.03.2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.2.5/2017-Системско сузбијање комараца објављено 03.03.2017 погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА IV ФАЗА објављено 28.02.2017.године погледај ОВДЕ

-Oбавештење о продужењу рока за подношење понуде објављено 28.02.2017.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питања од 23.02.2017.године- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА IV-ЕТАПА објављено 27.02.2017.године погледај ОВДЕ

-Oдлука о додели уговора-ГОРИВО ВОЗИЛА погледајте ОВДЕ

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Гориво за возило објављено 14.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.2/2017-Гориво за возила објављено 14.02.2017.године погледајте ОВДЕ

-Oдговор на допис заинтересованог лица бр.IV-404-3/2017-6 од дана 13.02.2017.године погледајте ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.2/2017-Гориво за возила објављено 13.02.2017 погледај ОВДЕ
-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈАВНУ НАБАВКЕ – бр. ЈН 1.1.2/2017-Гориво за возила објављено 13.02.2017 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.1/2017-Санација водоводне мреже у Новом Кнежевцу- објављено 13.02.2017 погледај ОВДЕ
-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за ЈАВНУ НАБАВКЕ – бр. ЈН 1.3.1/2017-Санација водоводне мреже у Новом Кнежевцу објављено 13.02.2017 погледај ОВДЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2016.ГОДИНУ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.7/2016 -канализација IV-ФАЗА – објављено 03.02.2017.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за отворени поступак ЈАВНЕ НАБАВКЕ – бр. ЈН 1.3.7/2016 објављено 03.02.2017.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – САНАЦИЈА ВОДОВОДА БР.ЈН.1.3.6/2016.ГОДИНЕ објављено 13.09.2016.године погледаје ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА САНАЦИЈА ВОДОВОДА објављено 29.08.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5/2016 – Електрична енергија објављено 28.07.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.3.6/2016 објављено 22.07.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – бр. ЈН 1.3.6/2016 објављено 22.07.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.8/2016 – Систематско сузбијање комараца објављено 12.07.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Опремање велнес центра, набавка бр. ЈН 1.1.7/2016 објављено 05.07.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – за СИСТЕМАТСКО СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА објављено 05.07.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – за набавку добара електричне енергије објављено 01.07.2016.године погледај ОВДЕ

-Одлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности бр.јн 1.1.7/2016 објављено 29.06.2016.године погледај ОВДЕ

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у вези јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 објављено 24.06.2016.године погледај ОВДЕ

-Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 објављено 24.06.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 објављено 24.06.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.8/2016 објављено 22.06.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Систематско сузбијање комараца – бр. ЈН 1.2.8/2016 објављено 22.06.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.5/2016-електрична енергија објављено 21.06.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Електрична енергија – бр. ЈН 1.1.5/2016 објављено 21.06.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке бр. ЈН 1.2.9/2016 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката објављено 14.06.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката – бр. ЈН 1.2.9/2016 објављено 03.06.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке бр. ЈН 1.1.8/2016 – Набавка подземних контејнера објављено 24.05.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката – бр. ЈН 1.2.9/2016 објављено 24.05.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.9/2016 објављено 24.05.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-Набавка подземног контенера објављено 19.05.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним информацијама заинтересованог лица бр. IV-404-23/6, од дана 06.05.2016. године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.1.1/2016 – Канцеларијски материјал објављено 04.05.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке бр. ЈН 1.1.6/2016 – Грађевински материјал објављено 21.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3.5/2016 – Санација коловоза у ул.„Цара Душана“ у Српском Крстуру објављено 20.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3.2/2016 – Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац објављено 20.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ за јавну набавку бр.ЈН 1.1.1/2016 објављено 19.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.2.7/2016 – Услуге пољочуварске службе објављено 18.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку бр. ЈН 1.1.8/2016 објављено 15.04.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Набавка подземних контејнера – бр. ЈН 1.1.8/2016 објављено 15.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2016 –Канцеларијски материјал
објављено 11.04.2016.године погледајте ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2016 – Канцеларијски материјал објављено 11.04.2016.године погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.3.2/2016 објављено 11.04.2016.године погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.1.6/2016 објављено 08.042016.године погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.3.5/2016 објављено 07.042016.године погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора
у школама на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Канцеларијски материјал – бр. ЈН 1.1.1/2016 објављено 05.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2016-Канцеларијски материјал објављено 05.04.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.2.7/2016 објављено 05.042016.године погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности -Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац-бр. ЈН 1.3.2/2016 oбјављено 01.04.2016.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.3.2/2016 oбјављено 01.04.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним информацијама заинтересованог лица број IV-404-21/8 oд дана 01.04.2016 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним информацијама заинтересованог лица број IV-404-21/9 oд дана 01.04.2016 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев за додатним информацијама заинтересованог лица број IV-404-21/6 oд дана 30.03.2016 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.2/2016 oбјављено 29.03.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-Текуће одржавање тротоара у општини Нови Кнежевац-бр. ЈН 1.3.2/2016 oбјављено 29.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.6/2016 oбјављено 28.03.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Грађевински материјал -бр. ЈН 1.1.6/2016 oбјављено 28.03.2016 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН 1.2.6/2016 – Услуге одржавања програма ЛПА oбјављено 28.03.2016.oбјављено 28.03.2016.године погледај OВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.3.5/2016 oбјављено 24.03.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН 1.3.5/2016 oбјављено 24.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.7/2016 oбјављено 23.03.2016.године погледај OВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. ЈН 1.2.7/2016 oбјављено 23.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.1.4/2016 објављено 17.03.2016.године погледајте ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.2.6/2016. објављено 17.03.2016.године погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне нвкабае бр. ЈН 1.2.4/2016 објављено 14.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне нвкабае бр. ЈН 1.2.3/2016 објављено 14.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне нвкабае бр. ЈН 1.2.1/2016 објављено 14.03.2016.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Превоз ученика објављено 08.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 oбјављено 03.03.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац – бр. ЈН 1.1.4/2016 oбјављено 03.03.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА – Услуге одржавања програма ЛПА – бр. ЈН 1.2.6/2016 oбјављено 02.03.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) објављено 02.03.2016.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН 1.1.4/2016. објављено 01.03.2016.године погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: ЈН 1.2.3/2016 објављено 24.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: ЈН 1.2.4/2016 објављено 23.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне нвкабае бр. ЈН 1.3.1/2016 – Текуће одржавање зграде
месне канцеларије у Банатском Аранђелову објављено 22.02.2016.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈН.1.1.4/2016 објављено 22.02.2016.године погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР: ЈН 1.3.1/2016 објављено 19.02.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге спремања и чишћења – бр. ЈН 1.2.3/2016 објављено 12.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.2.3/2016 објављено 12.02.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање заинтересованог лица бр. IV-404-8/27, од дана 10.02.2016. године објављено 12.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.4/2016 oбјављено 11.2.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН 1.2.4/2016 објављено 11.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке бр. ЈН 1.3/2015 – Гориво за возила објављено 10.02.2015.године погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку мале вредности: „Успостављање видео надзора у школама на
територији општине Нови Кнежевац“, редни број ЈН 1.1.4/2016 објављено 10.02.2016.године погледај OВДЕ

– ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац oбјављено 10.02.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање заинтересованог лица бр. IV-404-8/23, од дана 09.02.2016. године објављено 10.02.2015.године погледај ОВДЕ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1/2016 – Текуће одржавање зграде месне канцеларије у
Банатском Аранђелово објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Текуће одржавање зграде месне канцеларије
у Банатском Аранђелову – бр. ЈН 1.3.1/2016 објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН 1.2.2/2016 – Угоститељске услуге објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда јавне набавке мале вредности: „Успостављање видео надзора у школама на
територији општине Нови Кнежевац“, редни број ЈН 1.1.4/2016 oбјављено 08.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац oбјављено 08.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ јавне набавке бр. ЈН 1.2/2015 – Освежавајући напици објављено 08.02.2016.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање заинтересованог лица бр. IV-404-8/15, од дана 05.02.2016.године објављено 05.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – „Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац“, редни број ЈН 1.1.4/2016 oбјављено 05.02.2016.године ОВДЕ

-ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац oбјављено 05.04.2016.године погледа ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац oбјављено 04.02.2016.год погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда – „Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац“, редни број ЈН 1.1.4/2016 oбјављено 04.02.2016 погледај ОВДЕ

-Одговор на питање заинтересованог лица бр. IV-404-8/7, од дана 02.02.2016.године објављено 04.02.2016.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Опремање велнес центра додељује се „МА.КОМ ДОО“ из Шапца објављено 04.02.2016.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ додељује се „Ловачка прича“ДОО из Новог Кнежевца објављено 04.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр.ЈН 1.2.1/2016 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА објављено 01.02.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр.ЈН 1.2.1/2016 – ПРЕВОЗ УЧЕНИКА објављено 01.02.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац објављено 29.01.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН 1.1.4/2016 – Успостављање видео надзора у школама на територији општине Нови Кнежевац објављено 29.01.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.1.7/2016 – ОПРЕМАЊЕ ВЕЛНЕС ЦЕНТРА објављено 25.01.2016.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН I-1.1.7/2016 – ОПРЕМАЊЕ ВЕЛНЕС ЦЕНТРА објављено 25.01.2016.године погледај ОВДЕ

-Одлукa о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН I-1.3./2016 – ГОРИВО ЗА ВОЗИЛО oбјављено 29.01.2016.године погледај ОВДЕ

-Одлукa о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН I-1.2./2016 – ОСВЕЖАВАЈУЋИ НАПИЦИ oбјављено 29.01.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.2.2/2016 – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ објављено 25.01.2016.године ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН I-1.2.2/2016 – УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ објављено 25.01.2016.године
ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН I-1.2./2016-ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА oбјављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ за јавну набавку бр. ЈН I-1.2./2016-ГОРИВО ЗА ВОЗИЛА oбјављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.2/2016 – ОСВЕЖАВАЈУЋИ НАПИЦИ објављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ.

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН I-1.2/2016 – ОСВЕЖАВАЈУЋИ НАПИЦИ објављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ.

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.3/2016 – ГОРИВО ВОЗИЛА објављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ.

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. ЈН I-1.3/2016 -ГОРИВО ВОЗИЛА објављено 19.01.2016.године погледај ОВДЕ.

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ УНУТАР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

ЗАВРШЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015.ГОДИНУ
-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Опремање велнес центра oбјављено 24.12.2015.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ мале вредности број ЈН I – 1.1.7/2015 објављено 21.12.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.1.7/2015 – Опремање велнес центра објављено 08.12.2015.године погледај ОВДЕ.

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Опремање велнес центра – бр. ЈН I-1.1.7/2015 објављено 8.12.2015.године погледај ОВДЕ.

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Опремање велнес центра објављено 07.12.2015.године погледај ОВДЕ.

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА јавне набавке бр. ЈН I-1.2.15/2015 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката oбјављено 03.12.2015.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ мале вредности број ЈН I – 1.1.7/2015 објављено 01.12.2015.године погледај ОВДЕ

-Одлукa о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН I-1.2.15/2015 – Транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката
oбјављено 26.11.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Опремање велнес центра – бр. ЈН I-1.1.7/2015 објављено 18.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I – 1.1.7/2015 објављено 18.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација тротоара у Новом Кнежевцу објављено 18.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр. ЈН I-1.2.15/2015 -Транспорт лешева животиња са јавних површина објављено 13.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда ЗА јавне набавке бр. ЈН I-1.2.15/2015 – Транспорт лешева животиња са јавних површина објављено 13.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА јавне набавке бр. ЈН I-1.3.7/2015 – Реконструкција водоводне мреже у насељу Мали Сигет
oбјављено 13.11.2015.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ мале вредности број ЈН I – 1.3.10/2015 – Санација тротоара у Нови Кнежевац oбјављено 12.10.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.2.15/2015 објављено 09.11.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.2.15/2015 oбјављено 09.11.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА јавне набавке бр. ЈН I-1.3.3/2015 – Уређење атарског пута објављено 05.11.2015.године погледај ОВДЕ

-OБАВЕШТЕЊЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за набавку-Санација атарског бунара у Мајдану објављено 03.11.2015.године погледајте ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.10/2015 – Санaција тротоара у Нови Кнежевац објављено 30.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.10/2015 – Санација тротоара у Нови Кнежевац у објављено 30.10.2015.године погледајте OВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за набавку-Санација атарског бунара у Мајдану објављено 28.10.2015.године погледајте
ОВДЕ

-OДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација тротоара у Новом Кнежевцу објављено 28.10.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Санација тротоара у Новом Кнежевцу објављено 28.10.2015.године погледај ОВДЕ

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА за набавку радова-Уређење атарског пута,додељује се ЕКО ГРАДЊА ДОО из Зрењанина објављено 19.10.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.11/2015 – Санaција атарског бунара у Мајдану објављено 15.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.11/2015 – Санација атарског бунара у Мајдану објављено 15.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.10/2015 – Санација тротоара у Новом Кнежевцу објављено 15.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности број ЈН I – 1.3.10/2015 – Санација тротоара у Новом Кнежевцу објављено 15.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ – УРЕЂЕЊЕ АТАРСКОГ ПУТА објављено 02.10.2015.године погледајте ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.3.8/2015–Постављање електричних инсталација осветљења отворених тениских терена објављено 30.09.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА јавне набавке бр. ЈН I-1.3.6А/2015 – Санација путне мреже у општини Нови Кнежевац објављено 30.09.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке број ЈН I – 1.3.3/2015 – Уређење атарског пута објављено 15.09.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК бр. ЈН I-1.3.3/2015– Уређење атарског пута oбјављено 15.09.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА објављено 07.09.2015.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање бр. IV-404-98/6 од дана 04.09.2015.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Санација путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015 обкављено 04.09.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда објављено 04.09.2015 .године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I – 1.3.8/2015-Постављање електричних инсталација осветљења отворених тениских терена објављено 28.08.2015.год погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Поставњање електричних инсталација осветљења отворених тениских терена -бр. ЈН I – 1.3.8/2015 oбјављено 28.08.2015.год погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ , за јавну набавку ЈН . ЈН I-1.3.7/2015 – Реконструкција водоводне мреже у насељу Мали Сигет oбјављено 14.08.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Реконструкција водоводне мреже у насељу Мали Сигет – бр. ЈН I – 1.3.7/2015 oбјављено 14.08.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I – 1.3.7/2015 oбјављено 14.08.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Јавна набавка бр. ЈН I- 1.3.6А/2015 – Санација путне мреже у општини Нови Кнежевац oбјављено 12.08.2015 погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН I – 1.3.6А/2015 oбјављено 12.08.2015 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр.ЈН I-1.2.7/2015 – Услуге мобилне телефоније објављено 11.08.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр.ЈН I-1.1.5/2015 – Набавка електричне енергије (за Партију 1. – Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање) објављено 10.08.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН I-1.2.13/2015 – Инвестициони кредит објављено 24.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈН I-1.1.5/2015 – Набавка електричне енергије (за Партију 2. – Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање – јавна расвета и семафори) објављено 23.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку мале вредности добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (за Партију 1. – Успостављање видео надзора на раскрсницама у Новом Кнежевцу)објављено 17.07.2015.године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање бр. IV-404-95/6, од дана 16.07.2015. године oбјављено 17.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку мале вредности добара бр. ЈН I-1.1.4/2015 – Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу (за Партију 2. – Успостављање видео надзора у школама у Новом Кнежевцу) објављено 15.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-1.2.7/2015-Услуге мобилне телефоније објављено 15.07.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Услуге мобилне телефоније -бр. ЈН I-1.2.7/2015 објављено 15.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I-1.3.6/2015 – Санација тротоара у Српском Крстуру објављено 13.07.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ за јавне набавке финансијске услуге кредита-. задужење општине за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015.години (јавну набавку бр. ЈН I-10/2015)објављено 06.07.2015.године погледај OВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.2.10/2015 – Систематско сузбијање комараца на територији општине Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

-Одговор на питање бр. IV-404-87/11, од дана 16.06.2015. године погледај ОВДЕ

-Одговор на питање бр. IV-404-87/9, од дана 16.06.2015. године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I – 1.3.6/2015 објављено 15.06.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Санација тротоара у Српском Крстуру -бр. ЈН I – 1.3.6/2015 oбјављено 15.06.2015.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I-1.1.4/2015 oбјављено 12.06.2015.године погледај OВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда зa јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.1.4/2015 oбјављено 11.06.2015.године погледај OВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I-1.1.4/2015,објављено 11.06.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда зa јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-1.2.10/2015 oбјављено 10.06.2015.године погледај ОВДЕ

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН I-1.2.10/2015 објављено 10.06.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-1.1.4/2015 oбјављено 10.06.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.ЈН I-1.1.4/2015- Успостављање видео надзора на раскрсницама и у школама у Новом Кнежевцу објављено 10.06.2015.године погледај ОВДЕ

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА у вези јавне набавке број ЈН I-1.2.10/2015- Систематско сузбијање комараца на територији општине Нови Кнежевац објављено 08.06.2015.године погледај ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке броj IV-404-84/15 објављено 08.06.2015.године погледаj ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке броj IV-404-84/13 објављено 08.06.2015.године погледаj ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке броj IV-404-84/10 објављено 02.06.2015.године погледаj ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-1.2.10/2015 објављено 29.05.2015.године погледаj ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-1.2.10/2015 објављено 29.05.2015.године погледај ОВДЕ

– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I – 1.2.10/2015 објавлјено 28.05.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Систематско сузбијање комараца на територији општине Нови Кнежевац -бр. ЈН I – 1.2.10/2015 објавлјено 28.05.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Јавна набавка бр. ЈН I – 1.2.13/2015 – Инвестициони кредит објављено 25.05.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-1.2.13/2015 објављено 25.05.2015.године погледај ОВДЕ

Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 у вези јавне набавке ЈН I-1.2.13/2015. године

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ у вези јавне набавке кредита ЈН-I-11/2015 објављено 19.05.2015.године погледај ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-10/2015 објављено 18.05.2015.године погледај ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-10/2015 објављено 15.05.2015.годинe погледај ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-10/2015 објављено 14.05.2015.годинe
погледај ОВДЕ

– Питања и одговори у вези јавне набавке кредита ЈН-I-10/2015 објављено 11.05.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – јавна набавка која се спроводи од стране више наручилаца – Јавна набавка бр. ЈН I – 1.1.5/2015 – Набавка електричне енергије објављено 28.04.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ КОЈА СЕ СПРОВОДИ ОД СТРАНЕ ВИШЕ НАРУЧИЛАЦА БР. ЈН I – 1.1.5/2015- Набавка електричне енергије објављено 28.04.2015.године погледај ОВДЕ

– ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за ЈН број ЈН-I -10/2015 објављено 23.04.2015.године погледај ОВДЕ(пдф)

-ПРИЛОЗИ УЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ објављено 20.04.2015.године погледај ОВДЕ (пдф), ПРИЛОГ 1, ПРИЛОГ 2.

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–11/2015 – набавка канцеларијског материјала објављено 20.04.2014.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I–11/2015 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА објављено 20.04.2014.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН I–10/2015 задужење општине за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015 објављено 20.04.2014.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПКА за јавну набавку бр. ЈН I–10/2015 НАБАВКА УСЛУГА задужење општине за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2015 објављено 20.04.2014.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I-9/2015 – услуге пољочуварске службе на територији општине Нови Кнежевац објављено 16.04.2015.године погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-9/2015 објављено 20.03.2015.години погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН I-9/2015 објављено 20.03.2015.години погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-9/2015 објављено 20.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за јавну набавку бр. ЈН I-7/2015 – услуга одржавања програма ЛПА објављено 20.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ за (јавну набавку бр. ЈН I-5/2015) објављено 17.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ за (јавну набавку бр. ЈН I-6/2015) објављено 17.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ за јавне набавке мале вредности добара- ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА (јавну набавку бр. ЈН I-4/2015) објевљено 12.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавна набавка мале вредности бр. ЈН I–8/2015 објављено 12.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ (бр. ЈН I-1/2015 ) објављено 10.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРАУ ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 36. СТАВ 1. ТАЧКА 2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА -објављено 06.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРА у везеи јавне набавке мале вредности – набавка угоститељских услуга
(бр. ЈН I-3/2015 ) објављено 06.03.2015.године погледај ОВДЕ

-ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ У ВЕЗИ јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–8/2015-објављено 05.03.2015.год погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ објављено 05.03.2015.год погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 8

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–8/2015 – набавка канцеларијског материјала објављено 27.02.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I–8/2015 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА објављено 27.02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 7

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)-објављено 23.02.2015.године погледај ОВДЕ

-KOКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда)-УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЛПА објављено 23.02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–6/2015 – набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Општине Нови Кнежевац и портирско-патролни надзор над објектима у насељеним местима Општине Нови Кнежевац: у Новом Кнежевцу- Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Гимназија и Средња школа „Доситеј Обрадовић“ ;у Српском Крстуру –зграда Месне канцеларије( удаљена 10 км од зграде Општине Нови Кнежевац) oбјављено 13.02.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН –I-6/2015 Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења зграде Општине Нови Кнежевац и портирско-патролни надзор над објектима у насељеним местима Општине Нови Кнежевац: у Новом Кнежевцу- Основна школа „Јован Јовановић Змај“, Гимназија и Средња школа „Доситеј Обрадовић“ ; у Српском Крстуру –зграда Месне канцеларије објављено 13,02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-5/2015 објављено 13.02.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Набавка услуге механичке, техничке и мануелне подршке у областима одржавања хигијенских услова уз сакупљање и транспорт неопасног отпада у згради органа општине Нови Кнежевац и пратећим објектима “-бр. ЈН I-5/2015 објављено 13.02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 4

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-4/2015 објављено 05.02.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Освежавајући напици – бр. ЈН I-4/2015 објављено 05.02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 3

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-3/2015 објављено 04.02.2015.године погледај OВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Угоститељске услуге – бр. ЈН I-3/2015 објављено 04.02.2015.године погледај OВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-2/2015 објављено 03.02.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Набавка горива за возила Општинске управе – бр. ЈН I-2/2015 објављено 03.02.2015.године погледај ОВДЕ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр.ЈН I/2015 објављено 27.01.2015.године погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-превоз ученика и запосленог наставног и другог особља основних и средњих школа на територији општине Нови Кнежевац бр. ЈН I/2015 објављено 27.01.2015.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредности бр. ЈН I-26/2014 – Изградња атмосферске канализације у Новом Кнежевцу објављено 6.11.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН I-25/2014 – Реконструкција бициклистичке стазе објављено 6.11.2014 погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредности бр. ЈН I-24/2014 – Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију Дома културе у Новом Кнежевцу објављено 6.11.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН I-23/2014 – Израда и постављање саобраћајне сигнализације на бициклистичкој стази објављено 6.11.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр.IV-404-155/6,oд дана 21.10.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-25/2014 објављено 17.10.2014.године погледај OВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-реконструкција бициклистичке стазе бр. ЈН I-25/2014 објављено 17.10.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-26/2014 објављено 16.10.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Изградња атмосферске канализације у Новом Кнежевцу ЈН I- 26 /2014 објављено 16.10.2014.године погледај OВДЕ

Одговор на питање бр.IV-404-147/7,дана 15.10.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр.IV-404-147/5,од дана 13.10.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ – извођење радова на уређењу атарског пута на катастарској парцели бр.8109. ко.о. Нови Кнежевац oбјављено 13.10.2014 .године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-24/2014 објављено 10.10.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију Дома културе у Новом Кнежевцу -бр. ЈН I-24/2014 објављено 10.10.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ објављено 9.10.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-за предфинансирање ИПА пројекта ЈН I-17/2014 објављено 3.10.2014 погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-oбјављено 2.10.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-23/2014 објављено 02.10.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-Израда и постављање саобраћајне сигнализације на бициклистичкој стази бр. ЈН I-23/2014 објављено 02.10.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање за јавне набавке мале вредности број ЈН I-22/2014 објављено 19.09.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-22/2014 објављено 17.09.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију Дома културе у Новом Кнежевцу – бр. ЈН I-22/2014 објављено 17.09.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-21/2014 објављено 03.09.2014 погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-Постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац
ЈН I-21/2014 објављено 03.09.2014 погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ објављено 18.08.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН –I-19/2014 објављено 14.08.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-oбјављено 12.08.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Постављање туристичке сигнализације на територији општине Нови Кнежевац ЈН I-19/2014 објављено 6.08.2014 погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-18/2014 oбјављено 6.08.2014 погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку бр.. ЈН I-20/2014 Радови на уређењу атарског пута на катастарској парцели бр.8109. к.о. Нови Кнежевац објављено 5.08.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку број ЈН I-20/2014 у отвореном поступку
Извођење радова на уређењу атарског пута на катастарској парцели бр.8109. к.о. Нови Кнежевац +335 до 4+435
објављено 5.08.2014 погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/9, од дана 04.08.2014.погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/87, од дана 01.08.2014.погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/7, од дана 28.07.2014. и 30.07.2014. године погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/7, од дана 28.07.2014. и 30.07.2014. године погледајте ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку број ЈН-I-17/2014 oбјављено 28.07.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/5, од дана 25.07.2014. године oбјављено 28.07.2014 погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-119/5, од дана 22.07.2014. године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-18/2014 објављено 15.07.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- Успостављање видео надзора на раскрсницама-прва фаза за Нови Кнежевац -бр. ЈН I-18/2014 објављено 15.07.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање бр. IV-404-118/13, од дана 11.07.2014. године објављено 14.07.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН I–17/2014 задуживање општине за финансирање капиталних инвестиционих расхода-за предфинансирање ИПА пројеката објављено 11.07.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за јавну набавку бр. ЈН I–17 /2014 задуживање општине за финансирање капиталних инвестиционих расхода-за предфинансирање ИПА пројеката објављено 11.07.2014.године погледај ОВДЕ

ПРИЛОГ1,ПРИЛОГ2,ПРИЛОГ3,ПРИЛОГ4,ПРИЛОГ5,ПРИЛОГ6, ПРИЛОГ7 објављено 11.07.2014.године.

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку услуге мале вредности – Услуге мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014 објављено 11.07.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда за јавну набавку услуге мале вредности – Услуге мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014 објављено 11.07.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА za јавна набавка мале вредности бр. ЈН –I-15/2014 објављено 09.07.2014.године погледај ОВДЕ

Одговор на питање број IV-404-118/6 oд дана 07.07.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕНОМ РОКУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуге мале вредности – Услуге мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014 објављено 7.07.2014.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку услуге мале вредности – Услуге мобилне телефоније, јавна набавка бр. ЈН I-16/2014 објављено 7.07.2014.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- услуга мобилне телефоније број ЈН I-16/2014 објављено 4.07.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ- услуга мобилне телефоније број ЈН I-16/2014 објављено 4.07.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности-услуга мобилне телефоније број ЈН I-16/2014 објављено 4.07.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ објављено 26.06.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА ПРВА ФАЗА-број ЈН I-15/2014 објављено 26.06.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности -УСПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА ПРВА ФАЗА- број ЈН I-15/2014 објављено 26.06.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ-изградњи тениског терена бр. ЈН-I- 12/2014 објављено 20.06.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-сузбијање комараца објављено 13.06.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ oбјављено 6.06.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-14/2014 за услуге пољочуварске службе објављено 03.06.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број ЈН I-14/2014 за услуге пољочуварске службе објављено 03.06.2014.године погледај ОВДЕ

Одговори на питања-тениски терен oбјављено 2.06.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Изградња тениског терена бр. ЈН I-12/2014 објављено 30.05.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-12/2014 објављено 30.05.2014.године погледај ОВДЕ

Питања и одговор-JNMV комарци објављено 16.05.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понудa-Систематско сузбијање комараца-бр.ЈН I-13/2014 објављено 12.05.2014.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку услуге мале вредности – Систематско сузбијање комараца, бр. ЈН-I 13/2014 објављено 12.05.2014.године ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-13/2014 објављено 08.05.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-Систематско сузбијање комараца-бр.ЈН I-13/2014 објављено 08.05.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНOМ УГОВОРУ јавне набавке мале вредности за набавку услуга физичког-техничког обезбеђења објављено 7.05.2014.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–5/2014 објављено 11.04.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности бр. ЈН I–5/2014 објављено 10.04.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН I–5/2014 објављено 10.04.2014.године погледај ОВДЕ

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда објављено 2.04.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-11/2014 објављено 24.03.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Збрињавање паса луталица – бр. ЈН I-11/2014 објављено 24.03.2014.године погледај ОВДЕ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ КРЕДИТА ЈН-I-8/2014 објављено 21.03.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ објављено 18.03.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА (преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда) објављено 18.03.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА – Услуга одржавања програма ЛПА – бр. ЈН I-7/2014 објављено 18.03.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН I-6/2014 – услуге спремања и чишћења објављено 13.03.2014.године погледај ОВДЕ

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈН-I 10/2014 објављено 07.03.2014.године погледај ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда објављено 07.03.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Збрињавање паса луталица – бр. ЈН I-10/2014 објављено 04.03.2014.године погледај ОВДE

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН I-10/2014 oбјављено 04.03.2014.године погледај ОВДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК за јавну набавку бр. ЈН I–8/2014 НАБАВКА УСЛУГА објављено 03.03.2014.године погледај ОВДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке бр. ЈН I–8/2014 објављено 03.03.2014.године погледај ОВДЕ

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр. ЈН I–8/2014 објављено 03.03.2014.године погледај ОВДЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2011.ГОДИНУ објављено 03.03.2014.године погледај ОВДЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2012.ГОДИНУ објављено 03.03.2014.године погледај