ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.3.4/2020

-Oдлука о додели уговора у вези јавне набавке бр. 1.3.4/2020 погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама и појашњењима јавне набавке бр.ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ „Срећно дете“ у Новом Кнежевцу погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање панелних ограда на спортским теренима и игралишту погледај ОВДЕ

-Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију све у вези јавне набавке бр.ЈН 1.3.4/2020 – Демонтажа и постављање панелних ограда на спортским теренима и игралишту ПУ “Срећно дете” у Новом Кнежевцу  погледај ОВДЕ и ОВДЕ