ОПШТИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 2022

-ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 2022-

-КОНТРОЛНА ЛИСТА-ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
-КОНТРОЛНА ЛИСТА-ОСНОВНА ШКОЛА
-КОНТРОЛНА ЛИСТА-СРЕДЊА ШКОЛА

-КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

-Извештај о раду за 2020. годину комуналне инспекције погледај ОВДЕ

ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

-ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ-

1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1 А -ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ – УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
КОНТОЛНА ЛИСТА бр: 1 Б ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ – ЗАУЗИМАЊЕ ЈAВНИХ ПОВРШИНА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1В ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ-САКУПЉАЊЕ,ОДНОШЕЊЕ И ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА – КОРИСНИК
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 1Г ОДРЖАВАЊE ЧИСТОЋЕ-САКУПЉАЊЕ, ОДНОШЕЊЕ И ТРАЈНО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА
2.СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 2А ОДЛУКА O СНАБДЕВАЊУ ВОДОВОМ – ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 2Б ОДЛУКА О СНАБДЕВАЊУ ВОДОВОМ – КОРИСНИК
3.МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3A ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НАТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ- КИОСЦИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3Б ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ТЕЗГЕ И УРЕЂАЈИ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3В ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОППШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ЛЕТЊЕ БАШТЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 3Г ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ГАРАЖЕ
4.ПСИ И МАЧКЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 4А УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-ИЗВОЂЕЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 4Б УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 4В УСЛОВИ И НАЧИН ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-СТАРАЊЕ
5.САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 5 – САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
6.ПЛАКАТИРАЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:6 – ПЛАКАТИРАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
7.РАДНО ВРЕМЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:7А РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:7Б РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА
8.KAНАЛИЗАЦИЈА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:8 Прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у Новом Кнежевцу
9.ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 9 -УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИЛА И РЕКРЕАТИВНИХ ТЕРЕНА
10.ПИЈАЦА
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр:10-УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА
11.ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11А УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11Б УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11В УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
КОНТРОЛНА ЛИСТА бр: 11Г УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА ПОДРИЧЈУ НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2022. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПОЗИТИВНО МИШЉЕЊЕ НА ПРЕДЛОГ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019.ГОДИНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018. ГОДИНУ-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

– ПРОПИСИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2016-

– НАДЛЕЖНОСТИ ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 2016-

-КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

-ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА-

-ПЛАН РАДА ЗА 2021
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
КОНТРОЛНА ЛИСТА – ОСНОВНА ШКОЛА
КОНТРОЛНА ЛИСТА- СРЕДЊА ШКОЛА

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2019/2020 ГОДИНУ

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКТОРА ЗА ПЕРИОД 01.07. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

-ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ
-КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ПРОСВЕТНУ ИНСПЕКЦИЈУ

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КЛ-001-01-01

КОНТРОЛНА ЛИСТА – ОСНОВНА ШКОЛА КЛ-002-01-01

КОНТРОЛНА ЛИСТА – СРЕДЊА ШКОЛА КЛ-003-01-01

-ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ –

-ИЗВЕШТАЈ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. ГОДИНУ-ИНСПЕКТОРА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ