ОТВОРЕНА ГРАНИЦА У ОКВИРУ ЕВРОРЕГИЈЕ ДКМТ

На тромеђи Србије, Мађарске и Румуније, у Рабеу, Кибекхазу и Беба Веке, данас је традиционално отворен гранични прелаз у