ЛЕД БИЛБОРД У ПЕШАЧКОЈ ЗОНИ

У оквиру активности пројекта: „Културна традиција региона Валкањ-Нови Кнежевац у сврху промоције туризма у

13.02.2023.