„НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ“ ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КАТАРИНОМ ПАВЛОВ

ТВ СУБОТИЦА, „НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ“ ИНТЕРВЈУ СА ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, КАТАРИНОМ ПАВЛОВ ПОГЛЕДАЈ

„НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ“ ИНТЕРВЈУ СА ВД ДИРЕКТОРОМ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ РЕНАТОМ МИКЛОШ

ТВ СУБОТИЦА, „НОВОКНЕЖЕВАЧКЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ“ ИНТЕРВЈУ СА ВД ДИРЕКТОРОМ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ РЕНАТОМ МИКЛОШ ПОГЛЕДАЈ