Дом здравља Нови Кнежевац међу првих 10 здравствених установа у Србији са унапређеном сигурношћу информационог система

На основу споразума између Министарства здравља и Канцеларије за ИТ и еУправу, започето је премештање софтверских