Животна средина – Огласна табла процена утицаја

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези поднетог захтева од Телеком Србија АД Београд Таковска 2 Београд за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројектa: Базна станица „КИ13 КИУ13 КИЛ13 КИО13 КИЈ13 Банатско Аранђелово“ на кп.бр. 742 КО Банатско Аранђелово.

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези поднетог захтева од Телеком Србија АД Београд Таковска 2 Београд за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројектa: Базна станица „КИУ19 КИЛ19 КИО19 КИЈ19 Нови Кнежевац 2“ на кп.бр. 896 КО Нови Кнежевац.

29.03.2023
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса за примарну прераду летине на к.п. бр. 8231, КО Нови Кнежевац, погледај ОВДЕ

07.03.2023.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат – Изградња комплекса за складиштење и примарну прераду летине – производњу здраве хране од LoginEKO d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића бр.125, Београд погледај ОВДЕ

30.12.2020
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна израда Студије о провени утицаја на животну средину за пројекат ПОСТОЈАЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.2775 КО НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

21.12.2020.година

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за издавање дозволе за привремено складиштење отпада на територији општине Нови Кнежевац-Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица погледај ОВДЕ

18.12.2020.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПИПРЕМУ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ – BATO-2-PLAST из Новог Кнежевца погледај ОВДЕ

29.07.2019.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА погледај ОВДЕ

12.07.2019.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

05.07.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија АД погледај ОВДЕ

16.06.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – Телеком Србија АД погледај ОВДЕ

17.02.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледајте ОВДЕ

06.02.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја на животну средину за пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 3087/2, КО Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

16.01.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ на катастарској парцели бр. 3087/2, КО Нови Кнежевац погледај ОВДЕ
.
29.12.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

14.12.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

02.11.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

02.09.2016.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА РАЗРАДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ГАС КОНДЕЗНОГ ЛЕЖИШТА Пз-1 НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ МАЈДАН, на животну средину погледај ОВДЕ

18.05.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

19.04.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о третману сузбијање крпеља на територији општине Нови Кнежевац погледајте ОВДЕ

07.04.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

18.03.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

29.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

25.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ МАЛА ЕЛЕКТРАНА 2,41 MW НА САБИРНО ОТПРЕМНОЈ СТАНИЦИ МАЈДАН погледај ОВДЕ

03.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

03.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину НИС А.Д.НОВИ САД погледај ОВДЕ

05.05.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину-ПРОЈЕКТА ФАБРИКА НОВА – КОМПЛЕКС АЛЕВА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ погледај ОВДЕ

22.04.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за пчеларе погледаj ОВДЕ

16.04.2015.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

04.12.2014.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА КОТЛАРНИЦА ЗА КОТАО НА УГАЉ НОМИНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА 8 MW, на животну средину погледај ОВДЕ

19.11.2014.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ГАСА НА ГП МАЈДАН на животну средину погледај ОВДЕ

17.04.2014.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

31.03.2014.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

06.03.2014.године
Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину погледај OВДЕ

10.02.2014.године
Обавештење о донетом решењу којим се одређује обим и садржина Студије о процени утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

23.01.2014.године
Обавештење о поднетом захтеву за одрађивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

14.01.2014.године
Oбавештење о донетој одлуци да је потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

19.12.2013.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

15.07.2013.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

28.06.2013.године
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

29.03.2013.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

7.03.2013.године
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ