Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Директор: др Рената Миклош, спец. радиологије
Телефон: +381 0230/81-110
Факс: +381 0230/81-110

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА «СВЕТИ ВРАЧЕВИ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
в. д.  директор: др Јован Миловановић, специјалиста психијатрије
Телефон: +381 0230/83-000
Факс: +381 0230/83-005