ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Лице за заштиту података о личности
Владимир Ћирић
E-mail:vladimir.ciric@noviknezevac.rs
Контакт телефон: 0230/82-055 локал бр.170

Преузмите Решење о одрђевању лица за заштиту података о личности
-Преузмите Закон о заштити података о личности са обрасцима
-З А К О Н О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ