Заменик председника општине

Дејан Јанчић, заменик председника општине

Контакт адреса:
Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац

Телефон: 0230/81-031
Факс: 0230/82-076