УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ
погледај ОВДЕ

-ОБРАЗАЦ 1

-ОБРАЗАЦ 2

ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ПРОГРАМСКУ СТРУКТУРУ БУЏЕТА – ПРЕДЛОГ ЗА ГРАДОВЕ, ОПШТИНЕ И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ погледај ОВДЕ

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе погледај ОВДЕ