Социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Адреса: Нови Кнежевац, Светог Саве 3
в. д.  директор: Катарина Павлов, дипломирани економиста
Телефон: +381 0230/81-822
Факс: +381 0230/81-822

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2011.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2012.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗA 2013.годину (пдф)

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗA 2016.годину

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ