СЛУЖБА ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Служба бесплатне правне помоћи

Контакт особе:

Марија Матејин, диплoмирани правник
Андреа Теофанов , мастер правник

Тел: 0230 / 83-605

Радно време за пријем странака: од 9 до 13 часова