Установе

ГИМНАЗИЈА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
Директор: Милан Чубрило, професор историје,
Телефон: +381 0230/83-467
Факс: +381 0230/83-467
Е-маил: gimnaznk@sks.co.rs

СРЕДЊА ШКОЛА «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
Директор: Милица Гајин, професор немачког језика
Телефон: +381 0230/81-434
Факс: +381 0230/82-455
Е-маил: sskolank@yahoo.com
Интернет презентација: www.ssdonk.edu.rs

ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13
Директор: Снежана Бајић,Учитељски факултет
Телефон: +381 0230/81-305
Факс: +381 0230/81-217
Е-маил: oskolank@knezevac.net

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 15
Директор: Александра Нецков, професор разредне наставе
Телефон: +381 0230/82-679
Факс: +381 0230/82-679
Е-маил: muzickaskolank@nadlanu.com

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «СРЕЋНО ДЕТЕ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
Директор:
Телефон: +381 0230/81-665
Факс: +381 0230/81-665
Е-маил:vrticnk@gmail.com

БИБЛИОТЕКА «БРАНИСЛАВ НУШИЋ»

Адреса: Нови Кнежевац, Цара Душана 4
Директор:
Телефон: +381 0230/83-597
Факс: +381 0230/83-597
Е-маил: bibliotekank@eunet.rs

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Адреса: Нови Кнежевац, Светог Саве 3
Директор: Радивој Драгић, дипломирани правник
Телефон: +381 0230/81-822
Факс: +381 0230/81-822

ДОМ ЗДРАВЉА

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Директор:
Телефон: +381 0230/81-110
Факс: +381 0230/81-110

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА БОЛНИЦА «СВЕТИ ВРАЧЕВИ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Директор: Др Јованка Петровић, психијатар
Телефон: +381 0230/83-000
Факс: +381 0230/83-005