Скупштина

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

predsednikso

Ујхељи Нандор

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон:+381 230/81-100, 82-055 лок. 120
Телефон мобилни: +381 62/792-802
Факс: +381 230/82-076

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Ивица Брзак
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: +381 230/82-055
Факс: +381 230/82-076.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Раденка Цветановић
Стечено звање : дипломирана.правница
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: +381 230/82-055,
Факс: +381 230/82-076.