Председник општине

Председник општине Ирена Славковић

Контакт адреса:

Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац

Телефон: 0230/81-031
Факс: 0230/82-076

Е маил