Општинско веће

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Боса Перкучин, струковна медицинска сестра,

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 
bosa.perkucin@noviknezevac.rs

 

Зоран Пустињак, дипломирани економиста

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 
zoran.pustinjak@noviknezevac.rs

 

Недељко Кришанов, професор физичког васпитања

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 
nedeljko.krisanov@noviknezevac.rs

 

Роберт Јакша, електроинжењер

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 
jaksarobert@noviknezevac.rs

 

Чила Орос Урбан,                                        

Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055