Начелници

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Марија Матејин, дипломирани правник
Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/81-031
Факс: 0230/82-076

 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Селма Бећовић, дипломирани економиста
Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон:0230/82-055