Месне канцеларије

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

Адреса: Банатско Аранђелово, Партизанска 91
Телефон: +381 230/89-001
Факс: +381 230/89-024
Е-маил: mkba@noviknezevac.rs

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СРПСКИ КРСТУР

Адреса: Српски Крстур, Светог Саве 73
Телефон: +381 230/87-007
Факс: +381 230/87-004
Е-маил: mksk@noviknezevac.rs

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЂАЛА

Адреса: Ђала, Светог Саве 71/а
Телефон: +381 230/86-112, +381 230/86-140
Е-маил: mzdjala@noviknezevac.rs

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МАЈДАН-РАБЕ

Адреса: Мајдан, Маршала Тита 1
Телефон: +381 230/88-217
Факс: +381 230/88-217
Е-маил: mzmajdan@pyrotherm.co.rs