Јавна предузећа

Јавно комунално предузеће «7.Октобар»

Адреса: Нови Кнежевац, Карађорђева бр. 49
ВД директор: Весна Кришанов
Телефон: +381 0230 82-052
Факс: +381 0230 83-190
Е-маил: office@jkp7oktobar.rs
Интернет презентација:www.jkp7.oktobar.rs