ПРИМОПРЕДАЈА КОСИЛИЦЕ

Primopredaja kosacice

Председник општине др Радован Уверић, у циљу квалитетнијег одржавања зелених површина предао специјалну парковску косачицу директорици ЈКП „7.Октобар“Нови Кнежевац.

Вредност опреме специјалне парковске косачице „Husqvarna“износила је 450.000,00 динара .
Председник је наложио директору ЈКП да изврши набавку додатног прикључног елемента за потребе одржавања хигијене града,односно чишћења пешачке зоне машинским путем.