ПОПИС СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022.

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем ЛИНКУ.

-КОНАЧАН СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПОПИСИВАЧА ЗА ОПШТИНУ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

-ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

-РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ 2022

-Јавни позив Мађарски погледај ОВДЕ

-Јавни позив са задатцима СРПСКИ погледај ОВДЕ

-Јавни позив пописивачи СРПСКИ краћи погледај ОВДЕ

-Инструктори – Прелиминарна листа кандидата који се позивају на обуку погледај ОВДЕ

-Инструктори Ранг листа кандидата који се позивају на тестирање и разговор погледај ОВДЕ

-Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор погледај ОВДЕ

Јавни позив инструкторима за попис становништва – српски језик

Јавни позив инструкторима за попис становништва – мађарски језик