ПОЉОПРИВРЕДА ЗА 2017. ГОДИНУ

-О Г Л А С ЗА ЈАВНУЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLETEK NYILVÁNOS ÁRVERÉSÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ H I R D E T M É N Y T
-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ФИЗИЧКА ЛИЦА ПРЕУЗМИ ОВДЕ
-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРАВНА ЛИЦА ПРЕУЗМИ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ КИКИНДА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-УПУТСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ПЧЕЛАРСКОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ФЕНОФАЗЕ РАЗВОЈА ВИНОВЕ ЛОЗЕ погледајте ОВДЕ

-РЕЗИДБА ВИНОВЕ ЛОЗЕ погледајте ОВДЕ

– ПСС Д.О.О. КИКИНДА – АГРОПЛАНЕР 2017. г. погледај ОВДЕ

– ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ЂУБРЕЊЕ ЈАРИХ УСЕВА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – МАТИЧЕЊЕ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА погледајте ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ЈЕСЕЊЕ ОРАЊЕ погледајте ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – СЕТВА ПШЕНИЦЕ ВАН ОПТИМАЛНОГ РОКА погледајте ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ЗИМСКА ОБРАДА ЗЕМЉИШТА СА ЂУБРЕЊЕМ погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ – ПОЈАМ, ОСНИВАЊЕ, УПРАВЉАЊЕ погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – УПРАВЉАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ГАЗДИНСТВОМ погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – РЕНТАБИЛНОСТ КАО ФАКТОР УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – РАДОВИ У ВИНОГРАДУ ПОСЛЕ БЕРБЕ погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ПОДИЗАЊЕ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – КЊИГА ПОЉА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – КЊИГА ПОЉА ПРОИЗВОДЊА ВОЋА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ПОРЕСКИ ВОДИЧ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ЗАШТИТА СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ И ЈЕЧМА ОД ПРОУЗРОКОВАЧА ОБОЉЕЊА КОЈИ СЕ ПРЕНОСЕ СЕМЕНОМ погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА погледај ОВДЕ

-ПСС Д.О.О. КИКИНДА – ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА Д.О.О. КИКИНДА погледај ОВДЕ

-О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 20.09.2016.године погледај ОВДЕ

-AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLETEK NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ
H I R D E T M É N Y T ITT

-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ ПРАВНА ЛИЦА погледај ОВДЕ
-ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ ФИЗИЧКА ЛИЦА погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ објављено 23.08.2016 погледај ОВДЕ

-УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ погледај ОВДЕ
-A FÖLDUTAK JAVÍTÁSÁRÓL ITT

-OБАВЕШТЕЊЕ зa прописане мере заштите од пожара за време жетве 2016.године објављено 15.06.2016.год погледајте ОВДЕ
-ÉRTESÍTÉS Tűzvédelmi előírások a 2016-os ARATÁS idejére ITT

-OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ објављено 14.06.2016.године погледај ОВДЕ-ÉRTESÍTÉS ITT

-ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016.ГОДИНУ погледајте ОВДЕ