План јавних набавки за 2020.годину

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВЕ погледај ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВЕ погледај ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВЕ погледај ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВЕ погледај ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВЕ погледај ОВДЕ

EВИДЕНЦИЈА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2016.ГОДИНИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ

EВИДЕНЦИЈА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2015.ГОДИНИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

1) ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ – СКУПШТИНА ОПШТИНА погледај ОВДЕ(пдф)

2) ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ погледај ОВДЕ(пдф)

3) ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ – ОПШТИНСКА УПРАВА погледај ОВДЕ(пдф)

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ(пдф)