ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗАМЉИШТА У 2019.ГОДИНИ