Образовне институције

ГИМНАЗИЈА И СТРУЧНА ШКОЛА «ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 11
Директор: в. д. директор, Ангела Фекете професор српског и енглеског језика
Телефон: +381 0230/81-434
Факс: +381 0230/82-455
Е-маил: gimnaznk@gmail.com

Интернет презентација: www.gimnazijank.com

ОСНОВНА ШКОЛА «ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 13
Директор: Светлана Тамаши Јевтић, Учитељски факултет
Телефон: +381 0230/81-305
Факс: +381 0230/81-217
Е-маил: oskolank@knezevac.net

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 15
Директор: Александра Нецков, професор разредне наставе
Телефон: +381 0230/82-679
Факс: +381 0230/82-679
Е-маил: muzickaskolank@nadlanu.com

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА «СРЕЋНО ДЕТЕ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 4
Директор: Сашка Гајин, Висока стручна школа за образовање васпитача
Телефон: +381 0230/81-665
Факс: +381 0230/81-665
Е-маил: vrticnk@gmail.com