ОБАВЕШТЕЊЕ -АФРИЧКА КУГА СВИЊА

У Републици Румунији дошло је до погоршања епизотиолошке ситуације у односу на болест афричке куге свиња и да је до сада у Румунији пријављено око 1100 жаришта и око 10 жаришта је сваке недеље у најави.Афричка куга свиња пријављена је и у Бугарској код домаћих свиња и у Белгији код дивљих свиња.Општине :Кикинда, Нови Кнежевац,Чока ,Кањижа, односно насељена места горе побројаних општина,а која се налазе уз границу са Републиком Румунијом и Мађарском су високоризична места.
Због тога је образован Регионални центар за спречавање ,појаве праћење кретања и контроле заразне болести афричке куге свиња за епизоотиолошко подручје ВСИ Суботица ,а због неповољном епизоотиолошком ситуацијом у вези наведене болести у суседним земљама(Мађарска a посебно погоршаном епизоотиолошком ситуацијом у Румунији и појавом АКС у Бугарској).
Потребно је да локалне самоуправе за територију своје општине допуне план о локацији места на којима је могуће закопавање евентуалних лешева у случају појаве болести и њеног сузбијања. Такође је потребно наставити са обавештавањем грађанства преко ЈКП и МЗ која управљају пијацама уз обавезно истицање обавештења да је на отвореном простору, пијачним тезгама и јавним површинама забрањена продаја хране животињског порекла (меса и производа од меса) .
ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ СУ:
• не хранити свиње помијама;
• избегавати пашно држање свиња;
• спречити директан контакт са дивљим свињама ;
• особе које су биле у контакту са дивљим свињама морају добро опрати и дезинфиковати одећу и обућу;
• обавезна пријава сваке болесне или угинуле домаће или дивље свиње надлежном ветеринару;
• поставити дезбаријере на улазу и излазу у објекат где се држе свиње
• обавезно користити посебну одећу и обућу код уласа у оборе са свињам не дозвољавати лицима која нису чланови домаћинства да имају приступ објектима са свињама.
НЕМА ЛЕЧЕЊА ,ВАКЦИНА НЕ ПОСТОЈИ ,
ВИРУС АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА НЕ ПРЕДСТАВЉА ОПАСНОСТ ЗА ЉУДЕ И ДРУГЕ ВРСТЕ ЖИВОТИЊА.
ФЛАЈЕРЕ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ:
-БИОСИГУРНОСТ НА ФАРМАМА СВИЊА
-СТАНДАРДИ БИОСИГУРНОСТИ НА ФАРМАМА СВИЊА
-АКС БРОШУРА ЗА ЛОВЦЕ
АКС УПУТСТВО ЗА ВЛАСНИКА
-УПУТСТВО ОДГОЈИВАЧЕ