Tиски цвет

Царство: Animalia (животиње)
Раздео: Arthropoda (зглавкари)
Класа: Insecta (инсекти)
Поткласа: Pterygota (крилати инсекти)
Ред: Ephemeroptera (водени цветови)
Фамилија: Palingeniidae
Род: Palingenia
Врста: Palingenia longicauda (тиски цвет)

tiski_cvet_1Водени цветови представљају један од најстаријих редова инсеката који датира из периода карбона ( пре 290-350 милиона година ) због чега их називају и живим фосилима. У прошлости ова група инсеката је била далеко бројнија међутим данас постоји само око 1600 врста.

Животни циклус тиског цвета започиње полагањем јаја у водену средину. Из јаја се, након 45 дана, легу ларве. Развиће ларви траје око 3 године при чему се у просеку пресвуку 20 пута. На крају ларвеног стадијума између тела и ларвене кошуљице ствара се слој ваздуха, услед чега ларва постаје лакша и исплива на површину воде где се преображава у адултни облик. Из мушких ларви развијају се мужјаци у стадијуму субимага који није полно зрео, затим одлазе на обалу , дрвеће или чамце где се последњи пут пресвлаче и започињу „љубавни“ лет. Одрасле женке се директно развијају из ларви.Масовна појава јединки тиског цвета најчешће се дешава у другој половини јуна и назива се ројење. Рој у почетку садржи само мужјаке, а нешто касније у рој улазе и женке. Након парења , које се одвија у ваздуху, мужјаци одмах умиру, а женке након полагања јаја. Живот адултне јединке траје од неколико сати до једног дана.

tiski_cvet_2Један од разлога угрожености тиског цвета потиче од карактеристика саме врсте. Познато је да одрасле јединке не лете далеко од места излегања, па самим тим имају ниску способност колонизације.Регулациони радови на рекама такође, представљају факторе који су довели до смањеног броја јединки ове врсте. Ранијих година бројност водених цветова је била веома велика, тако да су за време ројења покривали површине водотокова и околног земљишта. Када су воде постале загађеније и бројност ових инсеката је смањена. Као резултат тога, реке су постале сиромашне рибом јер је један од њихових главних извора хране нестао. Тиски цвет, некада широко распрострањена европска врста, данас се среће само у средњем и доњем току Тисе и неким њеним притокама.

Aлександра Малбашки