Географски положај

mapa_vojvodine
Територија општине Нови Кнежевац захвата крајњи североисточни део АП Војводине и најсевернији део Баната укупне површине 305 километара квадратних. Северну границу општинске територије, у дужини од 21,2 км, чини део државне границе према Мађарској. Дужином од 23,4 км новокнежевачка општина се према југу граничи са чоканском општином. Према истоку, дужином од 14,9 км, излази на државну границу према Румунији. Западна граница је природна и њу чини део тока реке Тисе у дужини од 28,3 км. Она раздваја територије општина Нови Кнежевац и Кањижа.