НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у Општинској управи општине Нови Кнежевац бр.IV-404-29/2020 од дана 30.6.2020. године.

-План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину

1/2024-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

6/2024 – ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ

7/2024 – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ОПРЕМА ЗА ВОЗИЛА.

11/2024-ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И ТРЕПТАЧА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица

15/2024 – Обука деце у вожњи скутера на води (џет ски)

14/2024 – Организација концерата у оквиру манифестације Лето на Тиси 2024. године.

9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак).

4/2024 – Услуга социјалне заштите помоћ у кући.

9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак 2).

3/2024 – Услуга лични пратилац