MЕСЕЧНЕ КАРТЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА 2016/2017

-Месечне карте за 2016 годину

1) ОБАВЕШТЕЊЕ О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017 ГОДИНИ погледај ОВДЕ

2) З А Х Т Е В за признавање права на субвенционирање путних трошкова редовних ученика средњих школа са подручја општине Нови Кнежевац за школску 2016/2017 годину преузмите ОВДЕ

-Месечне карте за 2015 годину
1) О Б А В Е Ш Т Е Њ Е ЗА МЕСЕЧНЕ КАРТЕ 2015/2016 погледај ОВДЕ(DOC,PDF)

2) З А Х Т Е В ЗА ПОПУСТ ЧЕТРДЕСЕТ И СТО ПОСТО погледај ОВДЕ ( DOC,PDF)

3) О Д Л У К A О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА РЕДОВНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016 ГОДИНИ погледај ОВДЕ