ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ 2024

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

УКУПАН ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОДРЖАНИХ 02.06.2024

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СО НОВИ КНЕЖЕВАЦОДРЖАНИХ 02.ЈУНА 2024.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ У ВЕЗИ ГЛАСАЊА ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 2024.ГОДИНА

УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ОПШТИНУ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2024 -ÉRTESÍTÉST TESZ KÖZZÉ

1.ОБРАЗАЦ 1.2024
2.ОБРАЗАЦ 2.2024
3.ОБРАЗАЦ 3.2024
4.ОБРАЗАЦ 4.2024
5.О Д Л У К А о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Нови Кнежевац

1.РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ И РАЗРЕШЕЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ОИК-а НОВИ КНЕЖЕВАЦ

2.ПОСЛОВНИК ОИК-а НОВИ КНЕЖЕВАЦ

3.РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 2.ЈУНА 2024.ГОДИНЕ

4.РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 1

5.РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 2

6.ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ОПШТИНУ НОВИ КНЕЖЕВАЦУ

7.Изборна листа 1 Александар Вучић-Нови Кнежевац

8.Изборна листа 2 Савез војвођанских Мађара-др Балинт Пастор

9.ОБРАСЦИ ЗА ПОСМАТРАЧЕ

10.Одлука о утврђивању распореда места за предлагање чланова и заменика чланова бирачких одбора за спровођење избора за одборнике СО Нови Кнежевац расписаних 02.јун.2024.године

11.РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЛИСТЕ -УНИЈА РОМА СРБИЈЕ ЗА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

12.РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЛИСТЕ -БИРАМ БОРБУ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРОТИВ НАСИЉА

13.ОБРАСЦИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

14.ОБРАСЦИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЛИЦА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ

15.РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 3

16.ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ

17.ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА,КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ,БОЈА ВРЕЋЕ И ЗАТВОРНИЦА ЗА ПЕЧАЋЕЊЕ ВРЕЋА СА ИЗБОРНИМ МАТЕРИЈАЛОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СО НОВИ КНЕЖЕВАЦ

18.Одлука о објављивању укупног броја бирача ОИК Нови Кнежевац

19.Одлука о броју гласачких листића ОИК Нови Кнежевац

20.Одлука о називу и изгледу акредитованих картица за посматрање рада органа